Zastawki serca

W sercu wyróżnia się następujące zastawki:

Pracujące serce
Zastawki w sercu człowieka, półschemat.
P – strona prawa, L – strona lewa.
Zastawki:
a – mitralna,
b – aorty,
c – pnia płucnego,
d – trójdzielna.

Zobacz teżEdytuj