Zawód regulowany

Zawód regulowany – zawód, którego wykonywanie dozwolone jest tylko po spełnieniu wymogów określonych przepisami prawnymi (np. zdanie egzaminu, ukończenie wymaganej praktyki zawodowej, uzyskanie wpisu na listę, ukończenie właściwego kształcenia czy szkolenia)[1]. Obecnie jest w Polsce ponad 380 zawodów regulowanych (najwięcej w UE)[2].

Pojęcie „zawodu regulowanego" w prawie unijnym definiowane jest jako działalność zawodowa, której warunki podjęcia lub wykonywania regulowane są bezpośrednio, bądź pośrednio przepisami ustawowymi, wykonawczymi lub administracyjnymi nakładającymi obowiązek posiadania specjalnych kwalifikacji zawodowych[3].

Do zawodów regulowanych należy np. bibliotekarz dyplomowany i inżynier budownictwa.

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj