Zawór zwrotny

zawór służący do zapewnienia przepływu płynu tylko w jednym kierunku

Zawór zwrotnyzawór służący do zapewnienia przepływu płynu tylko w jednym kierunku. Jest to zawór samoczynny. Idealny zawór zwrotny przechodzi od stanu zamknięcia do stanu otwarcia w zależności od znaku różnicy ciśnień po obu stronach zaworu. W praktyce większość zaworów otwiera się dopiero po przekroczeniu progowej różnicy ciśnień, nazywanej ciśnieniem otwarcia, bądź (rzadziej) zamyka się dopiero po przekroczeniu pewnej wartości przepływu wstecznego oraz zamyka się po pewnym czasie od ustania przepływu.

Schemat działania zaworu zwrotnego zamykanego ciężarem grzybka (przepływ możliwy jest tylko w kierunku zaznaczonym przez strzałki)
Schemat działania zaworu zwrotnego zamykanego sprężyną (przepływ możliwy jest gdy różnica ciśnień wytwarza siłę wystarczającą do pokonania nacisku sprężyny)

Ze względu na sposób zamknięcia zawory zwrotne dzielą się na:

  • grzybkowe
  • kulowe
  • płytkowe
  • membranowe

Zawory zwrotne dzieli się na rodzaje:

  • z obciążeniem - sprężyna lub grawitacja zamyka zawór, przy braku różnicy ciśnień jest zamknięty
  • bez obciążenia - zamykany przepływem i różnicą ciśnień.