Zawiesie – urządzenie będące wyposażeniem urządzenia dźwigowego żurawia, cięgnika lub suwnicy służące do zawieszania, obwiązywania lub podtrzymywania podnoszonego ładunku. W większości przypadków zawiesie nie jest integralnym elementem dźwignicy a jest jedynie zawieszane na haku zblocza.

Zawiesie jednobelkowe, regulowane

Do budowy zawiesi wykorzystuje się ogromną różnorodność materiałów i komponentów. Najbardziej rozpowszechnione są zawiesia cięgnowe zbudowane z ogniwa zbiorczego, do którego przymocowane są cięgna. Na końcach cięgien stosuje się haki. Zawiesie może posiadać elementy służące do regulacji długości.

Zawiesia belkowe zwane trawersami mają postać belki z głównym uchwytem lub zawiesiem u góry do zawieszenia na dźwignicy oraz zakończeniami chwytnymi w postaci szekli, haków lub cięgien. Zakończenia mogą mieć regulowane położenie i długość.

Klasyfikacja zawiesi:

 • ogólnego przeznaczenia - cięgnowe
  • łańcuchowe (o długości regulowanej lub stałej)
   • jednocięgnowe
   • dwuciegnowe
   • trzycięgnowe
   • czterociegnowe
   • jednopętlowe
   • dwupętlowe
   • o obwodzie zamkniętym
   • z hakiem lub ogniwem
  • z lin stalowych
   • jednocięgnowe
   • dwuciegnowe
   • trzycięgnowe
   • czterocięgnowe
   • o obwodzie zamkniętym
   • siatki
  • z pasów włókiennych lub syntetycznych
   • jednocięgnowe
   • o obwodzie zamkniętym
   • siatki
  • z lin włókiennych lub syntetycznych
   • jednocięgnowe
   • dwucięgnowe
   • trzycięgnowe
   • czterocięgnowe
   • o obwodzie zamkniętym
   • jednopętlowe
   • dwupętlowe
   • siatki
 • specjalnego przeznaczenia – chwytne i zaczepowe
  • pojedyncze lub wielokrotne
   • samozaciskowe do blach (w położeniu pionowym lub poziomym)
   • chwytne do kształtowników, szyn
   • do elementów walcowanych
    • kabłąkowe trawersowe
    • szczękowe wielokrotne
   • zaczepowe do rur
   • zaczepowe kabłąkowe wielokrotne do dłużnic
   • zawiesia do palet
    • widłowe
    • widłowe prostowodne
   • zawiesia do kręgów
    • kabłąkowe jednorożne
    • chwytne dwuszczękowe
    • zaczepowe dwuszczękowe
   • kabłąkowe jednorożne do wyładunku wagonów krytych
   • zawiesia do beczek
    • chwytne zaczepowe
    • chwytne jednoszczękowe
    • zaczepowe wielokrotne
   • chwytne dwuszczękowe do skrzyń
   • zawiesia do kontenerów
   • zawiesia podciśnieniowe (przyssawkowe)


Od czasu akcesji Polski do Unii Europejskiej zawiesia podlegają przepisom Dyrektywy Maszynowej, która, także poprzez wiele szczegółowych norm zharmonizowanych, wprowadza wymagania dotyczące samych zawiesi jak również  komponentów, z  których zawiesia są wytwarzane. Jedynie zawiesia spełniające wymagania określone w Dyrektywie Maszynowej mogą być oznaczone symbolem CE.