Zbiór pusty

zbiór niezawierający żadnych elementów

Zbiór pustyzbiór niezawierający żadnych elementów[1]; zazwyczaj oznaczany symbolami rzadziej (niegdyś również: 0[2] lub Λ[3]). Zbiór, który nie jest pusty, tj. taki, który zawiera choćby jeden element, nazywany jest zbiorem niepustym[4].

W teorii mnogości Zermela-Fraenkla istnienie zbioru pustego jest zagwarantowane przez aksjomat zbioru pustego[5], a jego jedyność wynika z aksjomatu ekstensjonalności.

Własności edytuj

 • Zbiór pusty jest podzbiorem każdego zbioru:
   
bo zgodnie z definicją zachodzi
 
Prawdziwość powyższej implikacji wynika z reguły z fałszu wynika wszystko.
 • Suma dowolnego zbioru A i zbioru pustego jest równa zbiorowi A:
   
 • Iloczyn dowolnego zbioru A i zbioru pustego jest równy zbiorowi pustemu:
   
 • Iloczyn kartezjański dowolnego zbioru A i zbioru pustego jest równy zbiorowi pustemu:
   
 • Jedynym podzbiorem zbioru pustego jest zbiór pusty:
   
Oznacza to, że zbiór potęgowy zbioru pustego zawiera tylko jeden element, czyli zbiór pusty.
 • Moc zbioru pustego wynosi 0:
   
 • Dla dowolnego zbioru A zbiór pusty jest relacją w A zwaną relacją pustą.
 • Dla dowolnego zbioru A można określić funkcję   zwaną funkcją pustą.
 • Jeżeli   jest dowolną funkcją zdaniową, to prawdą jest, że:
   
 • Ponadto dla dowolnej funkcji zdaniowej   i zbioru A, na którym jest ona określona, zachodzi warunek:
   
 •   etc.

Zobacz też edytuj

Przypisy edytuj

 1. zbiór pusty, [w:] Encyklopedia PWN [online] [dostęp 2021-10-04].
 2. Roman Sikorski, Rachunek różniczkowy i całkowy, Biblioteka Matematyczna, tom 28, Warszawa 1972, s. 12.
 3. Andrzej Grzegorczyk, Zarys logiki matematycznej, t. 20, Warszawa 1973, s. 35.
 4. Eric W. Weisstein, Empty Set, mathworld.wolfram.com [dostęp 2022-08-11] (ang.).
 5. Eric W. Weisstein, Axiom of the Empty Set, mathworld.wolfram.com [dostęp 2022-08-11] (ang.).

Bibliografia edytuj