Zbiór skierowany

zbiór z rodzajem praporządku

Zbiór skierowany – w teorii mnogości, zbiór (A, ≤ ) z praporządkiem (tj. ≤ jest relacją zwrotną i przechodnią), spełniający warunek: dla wszelkich x, yA istnieje takie zA, że xz oraz yz. Gdy A jest rodziną zbiorów, która jest zbiorem skierowanym ze względu na relację inkluzji, to A nazywana bywa rodziną skierowaną.

Zbiory skierowane wykorzystywane są w konstrukcji ciągów uogólnionych.

PrzykładyEdytuj

  • Zbiór niezerowych liczb naturalnych z relacją podzielności jest zbiorem skierowanym: dla dowolnych liczb naturalnych x, y iloczyn z = xy dzieli się zarówno przez x jak i y.
  • Rodzina wszystkich skończonych podzbiorów zbioru liczb całkowitych jest rodziną skierowaną. Istotnie, dla dowolnych skończonych zbiorów F i G odpowiednim zbiorem zawierającym je oba jest na przykład zbiór FG.
  • Rodzina wszystkich przedziałów zbioru liczb rzeczywistych jest rodziną skierowaną.

BibliografiaEdytuj

Zobacz teżEdytuj