Zbigniew Galor

polski socjolog i esperantysta

Zbigniew Galor (ur. 16 lipca 1952 w Szczecinie, zm. 27 stycznia 2017[1][2] w Poznaniu) – polski socjolog i esperantysta, nauczyciel akademicki, doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Szczecińskiego oraz wykładowca Międzynarodowej Akademii Nauk (AIS). Specjalista w zakresie socjologii gospodarki, socjologii marginalizacji i socjologii ogólnej.

ŻyciorysEdytuj

W 1976 ukończył socjologię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uzyskał następnie stopień naukowy doktora na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W 2008 na Wydziale Nauk Społecznych UAM habilitował się na podstawie dorobku naukowego oraz rozprawy zatytułowanej Lumpenwłasność: szara strefa i margines społeczny[3]. Został profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Szczecińskiego oraz wykładowcą Międzynarodowej Akademii Nauk (AIS)[4]. Jego działalność naukowo-dydaktyczna dotyczyła socjologii gospodarki, socjologii marginalizacji i socjologii ogólnej.

Zawodowo był związany z Instytutem Socjologii Uniwersytetu Szczecińskiego, pełnił funkcję kierownika Zakładu Socjologii Ogólnej tej jednostki. Był też pracownikiem Katedry Nauk Społecznych Akademii Rolniczej w Poznaniu, profesorem Instytutu Społeczno-Humanistycznego PWSIiP w Łomży oraz Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu.

Był kierownikiem Międzyśrodowiskowej Grupy Badawczej "Margines Społeczny Poznania" przy OIMiR w Poznaniu (2009-2014), protestował przeciwko utworzeniu w Poznaniu osiedla kontenerów socjalnych[5].

Zajmował się również europeistyką oraz esperantem (jako językiem i jako międzynarodowym ruchem społecznym). Prowadził projekt badawczy "UEA w świadomości esperantystów". W 2015 wydał książkę pod tym samym tytułem[6] (współautorem był Jukka Pietiläinen, fiński esperantysta, wykładowca Uniwersytetu Helsińskiego).

Był przewodniczącym polskiej sekcji AIS[7] oraz przewodniczącym Polskiego Związku Spółdzielczo-Esperanckiego.

W ramach Studiów Interlingwistyki UAM prowadził wykłady na temat kultury esperanckiej[8][9], wspólnie z żoną, prof. Iloną Koutny, zorganizował trzy sympozja interlingwistyczne w Instytucie Językoznawstwa Wydziału Neofilologii UAM (we wrześniu 2008, 2011 i 2014 r.)[10][11]. Regularnie współorganizował coroczny esperancki festiwal kultury, sztuki i nauki Arkones w Poznaniu[12].

Jego nazwisko znajduje się w panteonie ponad 200 najwybitniejszych esperantystów na świecie[13].

Wybrane publikacjeEdytuj

 • UEA en konscio de esperantistoj [UEA w świadomości esperantystów]. Zbigniew Galor, Jukka Pietiläinen. KAVA-PECH, Dobřichovice, 2015. 167 s. ​ISBN 978-80-87169-55-1​.
 • Życie na skraju – marginesy społeczne wielkiego miasta, (współredaktor), Societas Pars Mundi, Bielefeld 2014.
 • Afirmacja czy kontestacja? Dylemat społeczeństwa kapitalistycznego w kryzysie, (współredaktor), Societas Pars Mundi, Bielefeld 2014.
 • Nieobecność społeczna. W poszukiwaniu sensów i znaczeń, (współredaktor), WSNHiD, Poznań 2012.
 • Odmiany życia społecznego współczesnej Polski. Instytucje, polityka, kultura, (red.), WSNHiD, Poznań 2010.
 • Ĉu „diabla cirklo”? Direkte al sociologia esploro pri UEA, (w:) D. Blanke, U. Lins (red.), La arto labori kune, Universala Esperanto-Asocio, Rotterdam 2010.
 • Ownership identity of cooperatives in the new Europe, (w:) The future of co-operatives in a growing Europe, R. Chaves i in. (red.), Universitat de Valencia, Valencia 2007.
 • Tradycyjna własność spółdzielcza i zarządzanie w warunkach transformacji ustrojowej, w: Z. Chyra-Rolicz (red.), Pomoc czy przeszkoda? Rola tradycji w odbudowie polskiej spółdzielczości, Siedlce 2004.
 • Lumpenwłasność: szara strefa i margines społeczny, Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Poznań 2006.
 • Europa właścicieli, (red.), Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu Poznań 2005.
 • Osobowość a własność – o koncepcji „być” i „mieć” w świetle K. Marksa teorii osobowości, „Studia Socjologiczne”, 1, 1989.

Pełna bibliografia dostępna jest w Internecie[14] [15] [16].

PrzypisyEdytuj

 1. Nekrologi i kondolencje(2017-02-02) (pol.). wyborcza.pl. [dostęp 2017-08-21].
 2. Katalin Kováts: Poznan funebras: Forpasis Zbigniew Galor (Poznań pogrążony w żałobie: Zmarł Zbigniew Galor)(2017-01-27) (esperanto). edukado.net. [dostęp 2017-08-21].
 3. Nauka Polska. nauka-polska.pl. [dostęp 2014-09-23].
 4. Akademio Internacia de la Sciencoj (AIS) San-Marino. ais-sanmarino.org. [dostęp 2014-09-23].
 5. Piotr Żytnicki: Prof. Zbigniew Galor nie żyje. Był socjologiem. Protestował przeciwko kontenerom socjalnym(2017-01-28) (pol.). wyborcza.pl. [dostęp 2017-08-21].
 6. jhenja: New books published with ESF support(2015-09-15) (ang.). esperantic.org. [dostęp 2017-08-21].
 7. azk: Zbigniew Galor (esperanto). arkones.org. [dostęp 2017-08-21].
 8. Strona Studiów Interlingwistyki UAM. amu.edu.pl. [dostęp 2017-08-21]. (pol.) (esperanto) (ang.)
 9. Program Studiów Interlingwistyki UAM w latach 2011-2020. amu.edu.pl. [dostęp 2017-08-21]. (pol.) (esperanto) (ang.)
 10. Trzecie Sympozjum Interlingwistyczne (pol.). us.edu.pl. [dostęp 2017-08-21].
 11. Ilona Koutny: Trzecie Sympozjum Interlingwistyczne na UAM (2014). amu.edu.pl. [dostęp 2017-08-21]. (pol.) (esperanto) (ang.)
 12. ARKONES (ARtaj KONfrontoj en ESperanto - ARtystyczne KONfrontacje ESperanckie) (esperanto). arkones.org. [dostęp 2017-08-21].
 13. Katalin Kováts: Panteono. Zbigniew Galor(2017-01-27) (esperanto). edukado.net. [dostęp 2017-08-21].
 14. Wykaz publikacji Zbigniewa Galora (do roku 2008) (pol.). plansprachen.ch. [dostęp 2017-08-21].
 15. Zbigniew Galor: Publikacje (do roku 2014) (pol.). zbigniewgalor.pl. [dostęp 2017-08-21].
 16. Ilona Koutny: Wybrane publikacje Zbigniewa Galora (do roku 2015). amu.edu.pl. [dostęp 2017-08-21]. (pol.) (esperanto)

Linki zewnętrzneEdytuj