Zbigniew Maziej

Zbigniew Maziej (ur. 9 maja 1930 w Oleszowie) - generał brygady LWP.

Do 1939 skończył szkołę podstawową w Oleszowie, a do 1945 6 klas średniej szkoły kolejowej w Stanisławowie. Po zmianie granic polsko-sowieckich przeniósł się do Kędzierzyna, a w 1947 do Opola, gdzie w 1950 ukończył liceum handlowe. Po maturze pracował krótko w zakładach azotowych w Kędzierzynie, po czym został wcielony do WP. Od 25 XI 1952 sierżant i dowódca plutonu czołgów w 2 Pułku Czołgów w Opolu. 1954-1957 studiował w Akademii Sztabu Generalnego WP w Rembertowie, po czym został porucznikiem, a niemal natychmiast potem kapitanem. 1957-1960 pomocnik i starszy pomocnik szefa sztabu 13 Pułku Czołgów Średnich w Opolu, 1960-1964 pomocnik i starszy pomocnik szefa wydziału 2 Dywizji Zmechanizowanej w Nysie, od 1963 w stopniu majora. 1960-1966 studiował ekonomię w Katowicach. Od stycznia 1965 szef sztabu 10. Pułku Czołgów Średnich w Opolu, jesienią 1966 mianowany podpułkownikiem i dowódcą tego pułku. 28 V 1968 zaliczony do Bohaterów Czasu Pokoju po zorganizowaniu pokazu forsowania przeszkody wodnej przez czołgi po dnie w nocy dla Śląskiego Okręgu Wojskowego. Od 1968 do 1970 studiował w Akademii Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych ZSRR im. K. Woroszyłowa w Moskwie. Od jesieni 1971 pułkownik i zastępca dowódcy ds. liniowych, a od marca 1973 dowódca 5 Saskiej Dywizji Pancernej w Gubinie. Jesienią 1976 mianowany generałem brygady; nominację wręczył mu w Belwederze I sekretarz KC PZPR Edward Gierek. 1976-1977 zastępca dowódcy Pomorskiego Okręgu Wojskowego ds. liniowych w Bydgoszczy, a 1976-1980 radny Wojewódzkiej Rady Narodowej w Zielonej Górze. 1987-1989 szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Szczecinie i od 1988 dowódca garnizonu Szczecin. W 1989 przeszedł w stan spoczynku.

OdznaczeniaEdytuj

I wiele innych.

BibliografiaEdytuj

  • Janusz Królikowski, Generałowie i admirałowie Wojska Polskiego 1943-1990 t. II: I-M, Toruń 2010, s. 467-470.