Zblocze – element urządzenia dźwigowego żurawia, cięgnika lub suwnicy służący do zaczepiania ładunku poprzez zawiesie, rzadziej bezpośrednio.

Budowa zblocza
Zblocze hakowe - suwnica ręczna - szyb Bartosz na terenie byłej kopalni Katowice

Zblocze złożone jest z krążka linowego (1), jarzma (2) i ułożyskowanego haka (3), który może być jednorożny, dwurożny lub czterorożny. Całość zawieszona jest na linie nośnej (4).

W zbloczu o dużym udźwigu może być zabudowanych wiele krążków linowych, ze względu na zastosowanie wielu cieńszych lin nośnych. Cieńsze liny nośne pozwalają ograniczyć średnicę krążków i w efekcie wielkość i masę całego zblocza oraz wykorzystać zasadę wielokrążka.