Zbyszko Melosik

polski socjolog

Zbyszko Melosik (ur. 25 kwietnia 1956 w Poznaniu[1]) – polski socjolog edukacji i pedagog, profesor nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu[2]. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski[3] Doktor honoris causa Uniwersytetu Szczecińskiego[4].

Zbyszko Melosik
Kraj działania  Polska
Data i miejsce urodzenia 25 kwietnia 1956
Poznań
profesor zwyczajny nauk humanistycznych
Specjalność: pedagogika
Alma Mater Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Doktorat 1986
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Habilitacja 1995 – pedagogika
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Profesura 1998
Polska Akademia Nauk
Status członek komitetu naukowego
Doktor honoris causa
(Uniwersytet Szczeciński – 2018)
Nauczyciel akademicki
Uczelnia Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Okres zatrudn. od 1983
Prorektor kierujący Szkołą Nauk Społecznych
Uczelnia Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Okres spraw. 2019
Przewodniczący Komisji Rektorskiej ds. Strategii i Zarządzania Uczelnią
Uczelnia Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Okres spraw. 2016–2019
Odznaczenia
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Działalność naukowa i dydaktycznaEdytuj

Ukończył studia magisterskie z zakresu politologii w 1979 w Instytucie Nauk Politycznych na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 1983 rozpoczął pracę na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stopień naukowy doktora uzyskał w 1986[1]. Habilitował się na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w dziedzinie nauk humanistycznych, dyscyplinie pedagogika, specjalności pedagogika porównawcza w 1995 na podstawie pracy Współczesne amerykańskie spory edukacyjne. Tytuł naukowy profesora zwyczajnego uzyskał w 1998[5]. W 2018 otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Szczecińskiego[4]. W 2019 został uhonorowany Medalem Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego[6].

Zajmuje się kulturą popularną, w szczególności amerykańską, a także współczesnymi systemami edukacyjnymi. Jest autorem książek i artykułów dotyczących tożsamości młodzieży współczesnej, społecznych funkcji edukacji, kultury popularnej, pedagogiki porównawczej, szkolnictwa amerykańskiego[7].

Stypendysta Fulbrighta, profesor wizytujący w uczelniach Curry School of Education, University of Virginia, Charlottesville. W swojej karierze naukowej wielokrotnie wygłaszał okolicznościowe wykłady dla instytucji takich jak: Stockholm University, University of Sydney, College of William and Mary, Nazareth College of Rochester, University of North Carolina[8].

Promotor 22 obronionych prac doktorskich[5]. Pięciu doktorów prof. Zbyszka Melosika uzyskało tytuł doktora habilitowanego[9].

19 grudnia 2019 został odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej[3].

Pełnione funkcje i członkostwo w organizacjachEdytuj

W kadencjach 2008-2012 i 2012-2016 pełnił funkcję dziekana Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu[10].

W kadencji 2016-2019 był przewodniczącym Komisji Rektorskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ds. Strategii i Zarządzania Uczelnią[11]. Od 2019 pełni funkcję Prorektora kierującego Szkołą Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu[12].

Jest kierownikiem Zakładu Socjologii Edukacji na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, członkiem Prezydium Komitetu Rozwoju Edukacji Narodowej w Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych Polskiej Akademii Nauk[5]. Pełni funkcję Zastępcy Przewodniczącego Prezydium Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN[13]. W latach 2017-2019 był członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, Sekcji I - Nauk Humanistycznych i Społecznych[14]. W przeszłości był również związany z Wydziałem Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, gdzie pełnił funkcję kierownika Katedry Nauk o Zdrowiu[5].

Pełni funkcję prezesa Polskiego Towarzystwa Pedagogiki Porównawczej[15].

Wybrane publikacjeEdytuj

AutorskieEdytuj

 • Piłka nożna. Tożsamość, kultura i władza, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2016, ​ISBN 978-83-232-3158-5​.
 • Systemy kształcenia i doskonalenie kadr kierowniczej w krajach Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2014.
 • Kultura popularna i tożsamość młodzieży. W niewoli władzy i wolności, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2013 , ​ISBN 978-83-7850-562-4
 • Tożsamość, ciało i władza w kulturze instant, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2010, ​ISBN 978-83-7587-250-7
 • Teoria i praktyka edukacji wielokulturowej, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2007, ​ISBN 978-83-7308-706-4
 • Kryzys męskości w kulturze współczesnej, Poznań 2002 (wyd. II, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2006, ​ISBN 978-83-7308-705-7​).
 • Uniwersytet i społeczeństwo: dyskursy wolności, wiedzy i władzy, Wydawnictwo Wolumin, Poznań 2002, ​ISBN 83-88536-45-1​ (wyd. II poprawione: Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2009, ​ISBN 978-83-7587-210-1​).
 • Tożsamość, ciało i władza. Teksty kulturowe jako (kon)teksty pedagogiczne, Wydawnictwo Edytor, Poznań–Toruń 1996, ​ISBN 83-901412-9-9
 • Postmodernistyczne kontrowersje wokół edukacji, Wydawnictwo Edytor, Poznań-Toruń 1995, ​ISBN 83-901412-5-6
 • Współczesne amerykańskie spory edukacyjne: (między socjologią edukacji a pedagogiką postmodernistyczną), Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1994.

WspółautorskieEdytuj

Pod redakcjąEdytuj

PrzypisyEdytuj

 1. a b Relacja z wykładu otwartego prof. Zbyszka Melosika w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej, 16 czerwca 2014 [dostęp 2018-04-22].
 2. Strona Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu [dostęp 2018-04-22].
 3. a b Informacja o odznaczeniach na stronie Prezydent.pl, 19 grudnia 2019 [dostęp 2019-12-23].
 4. a b Lista doktorów honoris causa Uniwersytetu Szczecińskiego [dostęp 2018-11-17].
 5. a b c d prof. Zbyszko Melosik w bazie „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI). [dostęp 2019-10-19].
 6. Nagroda dla prorektora UAM - informacja na stronie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 16 października 2019 [dostęp 2019-10-19].
 7. O Autorach [w:] Bogusław Śliwerski (red.), Pedagogika t. 2. Pedagogika wobec edukacji, polityki oświatowej i badań naukowych, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2006, ISBN 83-7489-022-3 (pol.).
 8. Nota o autorze [w:] Zbyszko Melosik, Piłka nożna. Tożsamość, kultura i władza, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2016, ISBN 978-83-232-3158-5 (pol.).
 9. Curriculum vitae h.c. Doctoris [w:] Urszula Chęcińska, Zbyszko Melosik. Doctor Honoris Causa Universitatis Stetinensis, wyd. 1, Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2019, ISBN 978-83-7972-261-7 (pol.).
 10. O Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu [dostęp 2018-04-22].
 11. Prof. Zbyszko Melosik - biogram na stronie Uniwersytetu Adama Mickiewicza [dostęp 2019-12-23].
 12. Prorektor kierujący Szkołą Nauk Społecznych - prof. Zbyszko Melosik [dostęp 2019-10-19].
 13. Lista członków Prezydium Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN [dostęp 2018-04-22].
 14. Wykaz członków Sekcji I Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów [dostęp 2019-10-19].
 15. Polskie Towarzystwo Pedagogiki Porównawczej na stronie mojepanstwo.pl [dostęp 2018-04-22].

BibliografiaEdytuj


Poprzednik
Prorektor kierujący Szkołą Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
2019-
Następca
Poprzednik
Wiesław Ambrozik
Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
2008-2016
Następca
Agnieszka Cybal-Michalska