Zdarzenie losowe pewne

Zdarzenie losowe pewne (zdarzenie pewne) – zbiór składający się ze wszystkich zdarzeń elementarnych danej przestrzeni zdarzeń elementarnych. Jest ono interpretowane jako zdarzenie, które musi zajść.

W danej przestrzeni probabilistycznej istnieje tylko jedno zdarzenie losowe pewne, można je jednak opisać na różne sposoby. Przykładem zdarzenia pewnego jest wylosowanie przy dwóch próbach (bez zwracania) przynajmniej jednej czerwonej kuli z urny, w której znajduje się jedna kula niebieska i kilka czerwonych.

Zdarzenie pewne jest zdarzeniem przeciwnym do zdarzenia niemożliwego. Suma dowolnych dwóch zdarzeń wzajemnie przeciwnych jest zdarzeniem pewnym.

Zdarzenie pewne ma prawdopodobieństwo równe jeden, co stwierdza pierwszy aksjomat przestrzeni probabilistycznej.

Nie każde jednak zdarzenie losowe o prawdopodobieństwie jeden jest pewne. Przykładem może być zdarzenie przeciwne do zdarzenie o prawdopodobieństwie zerowym i które nie jest niemożliwe (patrz art. zdarzenie niemożliwe). W probabilistyce stosowany jest zwrot "prawie na pewno" na określenie zdarzenia o prawdopodobieństwie 1.

Zobacz teżEdytuj

BibliografiaEdytuj

  • I.N. Bronsztejn, K.A. Siemiendiajew: Matematyka – poradnik encyklopedyczny. Wyd. VI. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1976, s. 774.
  • W. Krysicki, J. Bartos, W. Dyczka, K. Królikowska, M. Wasilewski: Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach. T. 1. Rachunek prawdopodobieństwa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007, s. 8. ISBN 978-83-01-14291-9.
  • Fritz Reinhardt, Heinrich Soeder: Atlas matematyki. Prószyński i S-ka, s. 453. ISBN 83-7469-189-1.
  • Encyklopedia szkolna – Matematyka. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1990, s. 329.