Zdarzenie prawne

Zdarzenie prawne – zdarzenie pociągające za sobą powstanie, zmianę lub rozwiązanie stosunku prawnego. Powstanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego są określane jako skutki prawne. Zdarzeniem prawnym jest każde zdarzenie, które wywołuje skutki prawne – zależne lub niezależne od ludzkiej woli. Zdarzenia zależne od woli człowieka nazywane są działaniami (np. zawarcie związku małżeńskiego, zawarcie umowy o pracę). Zdarzenia prawne niezależne od ludzkiej woli, jak np. śmierć czy zdarzenia wynikające z działania sił przyrody, występują rzadziej niż działania zależne od ludzkiej woli.

W kryminalistyce rezultatem podjętych działań oraz przeprowadzonych procesów myślowych, dotyczących jakiegoś zdarzenia, jest wersja kryminalistyczna[1].

Podział zdarzeń prawnychEdytuj

 • Działania zależne od woli ludzkiej:
  • Czyny:
   • Czyny dozwolone,
   • Czyny niedozwolone;
  • Akty prawne:
   • Czynności prawne,
   • Decyzje administracyjne,
   • Konstytutywne orzeczenia sądowe;
 • Działanie niezależne od woli ludzkiej.

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

 1. Tadeusz Hanausek, Karol Sławik, Wprowadzenie do kryminalistyki i kryminologii, wyd. I, Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza „BRANTA”, 1995, ISBN 83-86605-15-4.

BibliografiaEdytuj

 • W. Siuda, Elementy prawa dla ekonomistów, Scriptum, Poznań 1993.