Zdeňka Hledíková

Zdeňka Hledíková (ur. 23 października 1938 w Pradze, zm. 13 listopada 2018[1]) – czeska historyk i archiwistka.

Zdeňka Hledíková (2010)

Była profesorem w katedrze nauk pomocniczych i archiwistyki na wydziale filozoficznym Uniwersytetu Karola w Pradze. Była także kierownikiem Czeskiego Instytutu Historycznego w Rzymie. Specjalizowała się w historii średniowiecza, dziejach Kościoła i paleografii.

PublikacjeEdytuj

  • Arnošt z Pardubic, Vyšehrad 2008, ​ISBN 978-80-7021-911-9​.
  • Hledíková, Zdeňka – Dobeš, Jan – Janák, Jan, Dějiny správy v českých zemích od počátku státu po současnost, Praha 2005.
  • Češi u římské kurie za prvních tří avignonských papežů, [w:] Český časopis historický 102, 2004, s. 249–272.
  • Zdeňka Hledíková – Jaroslav V. Polc, Pražské koncily a synody předhusitské doby, Praha 2002.
  • Pronikání kuriálního centralismu do českých zemí (Na dokladech provizních listin do roku 1342) , [w:] Český časopis historický 88, 1990, s. 6–8.
  • Alžběta, dcera Václava III, [w:] Mediaevalia historica Bohemica 8. 2001, s. 43–50.

PrzypisyEdytuj

  1. Aktuality, ktf.cuni.cz, 15 listopada 2018 [dostęp 2018-11-15] (cz.).