Zdzisław Dolatkowski

Zdzisław Dolatkowskipolski nauczyciel, działacz społeczny i polityczny, pedagog, artysta-plastyk i filozof.[potrzebny przypis]

Zdzisław Dolatkowski
Zawód, zajęcie nauczyciel
Narodowość polska

ŻyciorysEdytuj

Na początku lat 30. działał w Wągrowcu, brał udział w polemice społecznej[1], wygłaszał odczyt w temacie literatury[2], był działaczem Akademickiego Koła Pałuczan[3][4][5][6]. W 1934 ukończył studia filologii polskiej z tytułem magistra na Uniwersytecie Poznańskim[7]. Przed 1939 pracował w Szkole Handlowej w Sanoku, gdzie wykładał język polski, historię, a także sprawował opiekę nad samorządem szkolnym oraz pełnił funkcję opiekuna drużyny harcerskiej w charakterze ochmistrza drużyny męskiej; przejawiał także wyraźne naznaczenie ideologią socjalistyczną[8][9][10]. Pełnił także funkcję opiekuna gazetki szkolnej „Młodzi Mówią” i jej redaktorem odpowiedzialnym[11]. Był współautorem publikacji pt. Gimnazjum kupieckie. Jego organizacja, zadania i środki ich realizacji z 1937[12].

Po zakończeniu II wojny światowej został wybrany na urząd burmistrza Wągrowca[13]. Został także starostą[14]. Po wojnie publikował w piśmie „Nowe Tory”[15].

1998 roku wydał zbiór aforyzmów z reprodukcją swojego obrazu oleju na płótnie 100x100cm na okładce.[potrzebny przypis]

PrzypisyEdytuj

 1. Gdy Legion Młodych ruszy do boju.... „Gazeta Wągrowiecka”, s. 3, Nr 228 z 4 października 1933. 
 2. Kronika. Z życia młodzieży akademickiej w Wągrowcu. „Gazeta Wągrowiecka”, s. 5, Nr 167 z 23 lipca 1931. 
 3. Kronika. Z życia młodzieży akademickiej. „Gazeta Wągrowiecka”, s. 3, Nr 50 z 15 kwietnia 1930. 
 4. Kronika. Z życia akademików w Wągrowcu. „Gazeta Wągrowiecka”, s. 5, Nr 87 z 16 kwietnia 1931. 
 5. Kronika. Z życia Akademickiego Koła Pałuczan w Wągrowcu. „Gazeta Wągrowiecka”, s. 5, Nr 162 z 17 lipca 1931. 
 6. Kronika. Errata. „Gazeta Wągrowiecka”, s. 4, Nr 198 z 29 sierpnia 1931. 
 7. Kronika Uniwersytetu Poznańskiego za rok szkolny 1933/34 za Rektoratu Prof. Dr. Stanisława Rungego i otwarcie roku szkolnego 1934/35 w dniu 14 października 1934 roku. Poznań: 1935, s. 76.
 8. Wojciech Sołtys: Dwuletnia Szkoła Handlowa – Gimnazjum Kupieckie (1925-1939). W: Księga pamiątkowa szkół ekonomicznych w Sanoku 1925-1995. Sanok: 1995, s. 24, 26-27. ISBN 83-903469-0-7.
 9. Grono pedagogiczne w okresie 1925-1939. W: Księga pamiątkowa szkół ekonomicznych w Sanoku 1925-1995. Sanok: 1995, s. 310. ISBN 83-903469-0-7.
 10. Edward Zając, Oświata i szkolnictwo. Życie kulturalne. Szkolnictwo podstawowe i średnie. Nauczycielski ruch związkowy, Pomiędzy wojnami światowymi 1918-1939, w: Sanok. Dzieje miasta. Praca zbiorowa pod redakcją Feliksa Kiryka, Kraków 1995, s. 573.
 11. Redakcja. „Młodzi Mówią”, s. 1, Nr 1 z grudnia 1936. 
 12. Bibliografia polska 1901–1939. T. 9: Geg-Gor. Warszawa: Biblioteka Narodowa, 2007, s. 142.
 13. Natalia Masłowska: Zarys dziejów ziemi wągrowieckiej. turystykakulturowa.eu. [dostęp 2016-05-26].
 14. Wojciech Sołtys: Dwuletnia Szkoła Handlowa – Gimnazjum Kupieckie (1925-1939). W: Księga pamiątkowa szkół ekonomicznych w Sanoku 1925-1995. Sanok: 1995, s. 26-27. ISBN 83-903469-0-7.
 15. Z czasopism. „Dziennik Urzędowy Kuratorium Okręgu Szkolnego Rzeszowskiego”, s. 15, Nr 9-10 z 1 września 1948.