Zdzisław Skupień

polski matematyk

Prof. dr hab. Zdzisław Skupień (ur. 27 listopada 1938 w Świlczy) – polski matematyk.

Działalność naukowaEdytuj

Zdzisław Skupień wprowadził do światowej literatury matematycznej pojęcia grafów jednorodnie trasowalnych (ang. homogeneously traceable graphs) oraz grafów lokalnie hamiltonowskich (ang. locally Hamiltonian graphs).

Zajmował się badaniem faktorów ścieżkowych lub maksymalnych grafów np. niehamiltonowskich.

Jego dowód, że tzw. snarków (grafów kubicznych z indeksem chromatycznym 4) jest wykładniczo wiele, dezawuuje nazwę snark (zapożyczenie Gardnera od słynnego pisarza Lewisa Carrolla na oznaczenie tych rzekomo nielicznych obiektów).

Tematyką badań Zdzisława Skupienia były:

Opublikował ponad setkę artykułów z czego ponad 30 w czasopismach z listy filadelfijskiego Instytutu Informacji Naukowej.

Indeks Hirscha dla Zdzisława Skupienia wynosi 8 (oznacza to, że co najmniej 8 jego publikacji było cytowane co najmniej 8 razy każda)

Działalność dydaktycznaEdytuj

Zdzisław Skupień był promotorem w 8 ukończonych przewodach doktorskich, recenzentem 6 rozpraw habilitacyjnych, 23 doktorskich (w tym 2 zagranicznych), 2 przewodów na tytuł naukowy (dla CK) i 16 na stanowisko profesora (w tym 5 zagranicznych).

Od 1961 roku nieprzerwanie związany z AGH. Obecnie kieruje Katedrą Matematyki Dyskretnej na Wydziale Matematyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Od 7 września 1998 prof. Skupień jest członkiem ministerialnej komisji Republiki Słowackiej do spraw obrony rozpraw habilitacyjnych w zakresie matematyki dyskretnej.

Członkostwo w organizacjachEdytuj

Organizacja konferencji naukowychEdytuj

Był głównym organizatorem ze strony polskiej trzydziestego semestru "Combinatorics and Graph Theory" w Międzynarodowym Centrum Matematycznym im. Stefana Banacha Doskonalenia Kadr Naukowych w Warszawie, 14 września 1987-22 stycznia 1988.

Oprócz tej działalności był organizatorem lub współorganizatorem w Polsce, od 1976 r., 21 konferencji naukowych, w tym 20 międzynarodowych, w szczególności współorganizował pierwsze w Polsce międzynarodowe Sympozjum z Analizy Kombinatorycznej, w WSI w Zielonej Górze oraz, jako główny organizator, konferencję "Conference on Graph Theory" w Niedzicy w 1990 r. Był pomysłodawcą i głównym organizatorem listopadowych minikonferencji od roku 1995 zwanych: Workshop 3in1 GRAPHS. Odbyły się one 7 razy w Krakowie, 8 razy w Krynicy Zdroju i 1 raz w Dobczycach, gromadząc od 6 do 44 uczestników, z Krakowa, Zielonej Góry, Gdańska, Opola, Poznania, Szczecina, Rzeszowa, Warszawy oraz gości zagranicznych ze Słowacji, Niemiec, Czech, Węgier, Szwajcarii, Austrii, Francji, USA i RPA.

Odznaczenia i nagrodyEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj