Zakłady Kineskopowe Zelos oraz Zakłady Lamp Oscyloskopowych Zelos – zakłady przemysłu elektronicznego w Piasecznie.

Zakłady te zajmowały się produkcją lamp elektronowych, kineskopów monochromatycznych, np. A40-190W wykorzystywanych do produkcji telewizorów czarno-białych (głównymi odbiorcami produktów były WZT w Warszawie oraz gdański Unimor) oraz oscyloskopów. Dodatkowo produkowano tutaj drobne urządzenia elektroniczne.

W latach 70. i 80. zakłady Zelos należały do Zjednoczenia Przemysłu Elektronicznego UNITRA.