Zeraim (hebr. סדר זרעים; pol. nasiona, rośliny) – pierwszy i najkrótszy spośród sześciu porządków Miszny. Zawiera przepisy dotyczące rolnictwa, ukazuje prawa ubogich, kapłanów i lewitów. Przedstawia również prawa dotyczące błogosławieństw i niektórych modlitw.

PodziałEdytuj

Porządek Zeraim obejmuje 11 traktatów:

 1. Berachot (hebr. ברכות; pol. błogosławieństwa); zawiera przepisy regulujące odmawianie modlitw.
 2. Pea (hebr. פאה; pol. skraj); porusza zagadnienia dotyczące pozostawiania biednym zboża na skraju pola lub owoców na drzewie na skraju sadu.
 3. Demaj (hebr. דמאי; pol. rzeczy wątpliwe); porusza temat plonów kupowanych lub otrzymywanych od kogoś nieprzestrzegającego przykazań Tory (tzw. am haarec), co do których nie wiadomo, czy wydzielono z nich dziesięciny.
 4. Kilajim (hebr. כלאים; pol. dwojakość); o zakazie mieszania różnych rzeczy.
 5. Szewiit (hebr. שביעית; pol. siódmy); o roku szabatowym.
 6. Terumot (hebr. תרומות; pol. dary, ofiar); o świadczeniach na rzecz kapłanów.
 7. Maaserot lub Maser riszon (hebr. מעשרות; pol. dziesięciny lub dziesięcina pierwsza); o świadczeniach, nazywanych „pierwszą dziesięciną”, na rzecz lewitów.
 8. Maser seni (hebr. מעשר שני; pol. dziesięcina druga); o prawie dotyczącym dziesięciny spożywanej w Jerozolimie (por. Kpł 14,22-26).
 9. Challa (hebr. חלה; pol. ciasto); o części ciasta należnej kapłanom.
 10. Orla (hebr. ערלה; pol. napletek); o prawie zakazującym zrywania oraz spożywania owoców z drzew przez pierwsze trzy lata wzrostu.
 11. Bikkurim (hebr. ביכורים; pol. pierwociny); o prawie dotyczącym pierwszych plonów składanych w Świątyni Jerozolimskiej[1].

Liczba rozdziałów i stronEdytuj

Poniżej przedstawiono zestawienie liczby rozdziałów Miszny i Tosefty w obrębie traktatów Porządku Zeraim, a także liczbę stron w Talmudzie Babilońskim oraz Jerozolimskim, jaką dany traktat zajmuje. Liczbę stron podano według edycji wileńskiej[2]

LICZBA ROZDZIAŁÓW LICZBA STRON
TRAKTAT MISZNA TOSEFTA TALMUD BABILOŃSKI TALMUD JEROZOLIMSKI
Berachot 9 6 64 68
Pea 8 4 37
Demaj 7 8 34
Kilajim 9 5 44
Szewiit 10 8 31
Terumot 11 10 59
Maaserot 5 3 26
Maaser Szeni 5 5 28
Challa 4 2 28
Orla 3 1 20
Bikkurim 3 2 13

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

 1. Opracowano na podstawie: A. Cohen, Talmud. Syntetyczny wykład na temat Talmudu i nauk rabinów dotyczących religii, etyki i prawodawstwa, Warszawa 1999, s. 19; Talmud babiloński. Gemara edycji wileńskiej z objaśnieniami i komentarzami: Berachot rozdz. II; Kiduszin rozdz. III; Bawa Kama rozdz. I pod red. S. Pecaric, L. Kośka, Kraków 2010, s. 56, 57.
 2. K. Pilarczyk, Literatura żydowska od epoki biblijnej do haskali. Wprowadzenie religioznawcze, literackie i historyczne, Kraków 2006, s. 208, 209.

BibliografiaEdytuj

 • K. Pilarczyk, Literatura żydowska od epoki biblijnej do haskali. Wprowadzenie religioznawcze, literackie i historyczne, Kraków 2006
 • Talmud babiloński. Gemara edycji wileńskiej z objaśnieniami i komentarzami: Berachot rozdz. II; Kiduszin rozdz. III; Bawa Kama rozdz. I pod red. S. Pecaric, L. Kośka, Kraków 2010.