Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych im. Stanisława i Władysława Grabskich w Kole

Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych im. Stanisława i Władysława Grabskich w Kole – jedna z czterech kolskich szkół ponadgimnazjalnych. Położona jest nad wschodnim brzegiem Warty, na terenie osiedla Przedmieście Warszawskie. Założona w 1947 r.

Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych
ponadgimnazjalna
Ilustracja
Budynek szkoły widziany ze Starego Miasta
Państwo  Polska
Miejscowość Koło
Adres ul. Sienkiewicza 1, Koło
Data założenia 1947
Patron Stanisław i Władysław Grabski
Dyrektor Mieczysław Drożdżewski
Wicedyrektorzy Elżbieta Sztanga
Położenie na mapie Koła
Mapa lokalizacyjna Koła
Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych
Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych
Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych
Położenie na mapie województwa wielkopolskiego
Mapa lokalizacyjna województwa wielkopolskiego
Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych
Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych
Położenie na mapie powiatu kolskiego
Mapa lokalizacyjna powiatu kolskiego
Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych
Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych
Ziemia52°11′47,458″N 18°38′05,777″E/52,196516 18,634938
Strona internetowa
Wejście do szkoły

HistoriaEdytuj

Staraniem władz samorządowych, organizacji społecznych, kupiectwa i spółdzielczości, Kuratorium Okręgu Szkolnego Poznańskiego w roku 1947 powołało Gimnazjum i Liceum Handlowe.

Inauguracja roku szkolnego nastąpiła 17 września 1947 roku w sali ówczesnego Starostwa Powiatowego, a nominację na pierwszego dyrektora szkoły otrzymał mgr Leon Stawicki – absolwent Akademii Handlowej w Poznaniu. Rozpoczęło pracę 16 nauczycieli w tym 10 pełnozatrudnionych i 6 dochodzących. Liczba uczniów wynosiła 212, ale w latach następnych notowano duży wzrost. Wyremontowano po zniszczeniach wojennych budynek byłej Szkoły Podstawowej przy ul. Sienkiewicza 1 i tam umieszczono szkołę, gdzie funkcjonowała do 1950 roku.

W grudniu 1950 r. szkoła przeniosła się do budynku przy ulicy Mickiewicza 14 po byłym przedwojennym Gimnazjum i Liceum „Oświata” (obecnie mieści się tutaj Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Świętego Mikołaja). Tam funkcjonowało do 31 sierpnia 1952 roku. Szkoła przyjęła strukturę dwustopniową – tj. I stopień 3-letnie gimnazjum zakończone małą maturą i II stopień 2-letnie liceum zakończone egzaminem maturalnym uprawniającym do wstępu na wyższe uczelnie. Program obejmował przedmioty ogólnokształcące i zawodowe. Pierwszą maturę w roku 1951 zdało 76 absolwentów. Od 1 września 1952 roku szkoła wróciła do budynku przy ul. Sienkiewicza 1, gdzie funkcjonuje nadal.

Lata 1952–1957 to drugi okres w historii wynikający z reformy szkolnictwa zawodowego. Dotychczasowe Gimnazjum i Liceum Handlowe zostaje przekształcone w Technikum Handlowe najpierw trzyletnie, a następnie czteroletnie. Od roku 1953 następuje częściowa likwidacja szkół zawodowych, co odczuła szkoła w naborze do klas pierwszych. Nabór do technikum był ostatni w roku 1953/1954. W 1954 roku Centralny Urząd Szkolnictwa Zawodowego przekazał Technikum, Ministerstwu Rolnictwa, a to utworzyło w Kole Technikum Weterynaryjne, które dokończyło nauczanie istniejących klas. Rok 1957 był ostatnim rokiem istnienia Technikum Handlowego. Również Technikum Weterynaryjne nie przetrwało długo i zostało w tym samym roku zlikwidowane. Po wielu staraniach związanych z uprzemysłowieniem Koła Kuratorium Okręgu Szkolnego Poznańskiego pismem z 28 lipca 1960 roku zezwoliło na otwarcie dwóch oddziałów technikum o specjalności ogólnoekonomicznej w oparciu o zarządzenie Ministra Oświaty z 12 lipca 1960 r. zezwalające na otwarcie w Kole 5-letniego Technikum Ekonomicznego. Rozpoczęło naukę 92 uczniów. Z roku na rok szkoła się powiększała, gdy doszła do klasy piątej w 1965/1966 było ich już 388. Po wprowadzeniu w szkołach podstawowych ósmej klasy w roku 1966 szkoła wchodzi w czteroletni cykl nauczania i przekształca się w Liceum Ekonomiczne funkcjonujące od 1967 roku.

W latach 1961–1963 dyrekcja szkoły prowadzi Państwową Szkołę Techniczną dla absolwentów liceów ogólnokształcących przygotowując kadrę dla budującego się przemysłu w rejonie Koła. Obok pełnej szkoły średniej, od 1960 roku funkcjonuje też Zasadnicza Szkoła Handlowa. Liczba uczniów rośnie od 1960 gdzie było 128 do roku 1970 gdzie już było 439, a oddziałów w tym samym czasie z trzech do dwunastu. Lata 1971–1987 to dalszy systematyczny rozwój szkoły, która kształci ekonomistów dla przemysłu, handlu i administracji terenowej. W roku 1973 Kuratorium Oświaty zezwoliło na uruchomienie Liceum Ekonomicznego dla Pracujących na podbudowie szkoły handlowej, a w roku 1975 uruchomiono kierunek- administracja terenowa.

Liczba uczniów systematycznie wzrasta. W roku 1972 – 273 uczniów i 8 oddziałów, w roku 1980 – 514 uczniów i 15 oddziałów, w roku 1986 spadek do 383 uczniów i 13 oddziałów. W latach 1971–1987 szkołę opuściło 1187 absolwentów. Szkoła ma duże trudności lokalowe. Stary budynek przez wiele lat nieremontowany stwarza wiele niedogodności w tym naukę na zmiany. Od roku 1991 ilość uczniów systematycznie rośnie np. w 1991 r. – 366, a w 1999 r. – 915 uczniów w 29 oddziałach.

W 1990 roku nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora. Funkcję tę objęła Barbara Szlaga i pełniła ją do roku 1997. W tym czasie we wrześniu 1992 roku miała miejsce uroczystość nadania szkole imienia. Patroni zostali wybrani przez młodzież i grono pedagogiczne w plebiscycie. Zostali nimi bracia Stanisław i Władysław Grabscy. Nadanie imienia w dniu 18 września 1992 roku zbiegło się z przekazaniem szkole nowego budynku, znajdującego się tuż obok poprzedniego.

Od 1 września 1997 roku do 31 sierpnia 1998, tj. przez jeden rok szkolny funkcję dyrektora pełni Danuta Krzyżanowska, a od 1 września 1998 roku dyrektorem był Mieczysław Drożdżewski. Od 2006 r. dyrektorem placówki jest mgr Elżbieta Sztanga. Od 2016 dyrektorem ponownie został Mieczysław Drożdżewski[1].

Stan obecnyEdytuj

W roku szkolnym 2014/2015 szkoła prowadziła rekrutację do następujących klas:

 • liceum ogólnokształcące o profilu prozdrowotnym z elementami ratownictwa medycznego (3-letnie),
 • liceum ogólnokształcące o profilu europejsko-medialnym (3-letnie),
 • technikum ekonomiczne (4-letnie),
 • technikum handlowe (4-letnie),
 • technikum obsługi turystycznej (4-letnie),
 • technikum hotelarskie (4-letnie),
 • technikum geodezyjne (4-letnie).

W roku szkolnym 2007/2008 szkoła prowadziła klasy:

 • technikum ekonomiczne (4-letnie)
 • technikum handlowe (4-letnie)
 • liceum profilowane (3-letnie)
 • liceum ogólnokształcące (3-letnie)
 • szkoła policealna (1 rok)

Szkoła kształci młodych ludzi zgodnie z dzisiejszymi potrzebami rynku. Uczeń ma możliwość kształcenia się w danych specjalizacjach: ubezpieczenia, podatki, bankowość, badania marketingowe, handel, ekonomika, rachunkowość, finanse, administracja.

W szkole działa Klub Europejczyka (współpraca z Fundacją Schumana, jako jedna z nielicznych szkół w Wielkopolsce). Dla wolontariuszy działa PCK (akcje krwiodawstwa, akcje na rzecz Domu Dziecka w Turku). Poniekąd na terenie szkoły występuje Samorząd Szkolny, który organizuje WOŚP, akcje św. Mikołaja, akcje na rzecz Domu Samotnej Matki.

PrzypisyEdytuj

BibliografiaEdytuj

 • J. Burszta. „Sześćset lat miasta Koła.” Poznań 1963
 • P. Łączkowski, M. Pochwicki. „Koło. Rozwój miasta 1948-1978.” Poznań-Koło 1978
 • E. Jaśkowski. „Historia oświaty w mieście Kole.” Koło 2001

Linki zewnętrzneEdytuj