Zespół Terminologii Informatycznej Rady Języka Polskiego

Zespół Terminologii Informatycznej Rady Języka Polskiego – jeden z najstarszych zespołów Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN. Pierwsze posiedzenie tego zespołu (wówczas noszącego nazwę Komisja Terminologii Nauk Informatycznych, później Komisja Terminologii Informatycznej) odbyło się 21 października 2001 r[1]. W roku 2012 nastąpiła zmiana nazwy na Zespół Terminologii Informatycznej[2].

ZadaniaEdytuj

Zgodnie z regulaminem[3] (cytowanym niżej dosłownie) do zadań Zespołu należy przede wszystkim:

 • analiza i ocena stanu aktualnie używanej polskiej terminologii informatycznej,
 • proponowanie polskich terminów informatycznych,
 • propagowanie poprawnej polskiej terminologii informatycznej,
 • troska o poprawne i precyzyjne posługiwanie się terminologią informatyczną i doskonalenie sprawności w tym zakresie,
 • sporządzanie dla Rady opinii na temat różnego typu wypowiedzi oraz wyjaśnianie wątpliwości dotyczących używania terminologii informatycznej,
 • pełnienie funkcji pośrednika między Radą a instytucjami naukowymi, wydawniczymi oraz stowarzyszeniami w sprawach dotyczących terminologii informatycznej.

DziałalnośćEdytuj

W Komunikatach RJP (tylko częściowo dostępnych na witrynie Rady) i w sprawozdaniach Rady znajdują się następujące informacje na ten temat:

Patrz także Polszczyzna sterowana komputerowo. „Komunikaty Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk”. 2 (9), s. 16–17, 2001. [25].

CzłonkowieEdytuj

Na pierwszym posiedzeniu Komisji 21 października 2001 roku ukonstytuowało się na prezydium w składzie: przewodniczący prof. Andrzej Blikle, wiceprzewodniczący prof. Leonard Bolc i dr inż. Marek Średniawa[26], a Komisja liczyła 9 osób.Skład Komisji w latach 2001-2007 był trudny do ustalenia[c][6][27].

Kadencja członków Zespołu (początkowo Komisji) wynosi 2 lata, przy czym wielu członków pełni tę funkcję przez kilka kadencji. Skład osobowy jest podany poniżej[28]:


UwagiEdytuj

 1. Słownik nie został zrealizowany.
 2. Portal nie został zrealizowany.
 3. Początkowo sekretarz Rady twierdziła: czas powołania Komisji Terminologii Nauk Informatycznych, jej skład, [...] to są to wewnętrzne sprawy organizacyjne, związane z funkcjonowaniem Rady; o sposobie ich rozstrzygania nie powiadamiamy nieczłonków RJP. Wskutek wniosku do Rady o udzielenie informacji publicznej i następnie skargi do sądu na bezczynność Rady prezes PAN podał następujący skład: Andrzej Blikle, Leonard Bolc, Marek Średniawa, Wojciech Cellary, Borys Czerniejewski, Jarosław Deminet, Piotr Fuglewicz, Włodzimierz Gruszczyński, Witold Staniszkis. Informacja ta była jednak nieścisła.
 4. W 2002 r. z udziału w komisji zrezygnował Włodzimierz Gruszczyński, uzasadniając to następująco:
  1. coraz więcej działań i decyzji Rady Języka Polskiego budzi mój niepokój lub nawet sprzeciw, a będąc współpracownikiem Rady ponoszę za nie - chcąc nie chcąc - współodpowiedzialność;
  2. dotychczasowe działania Komisji Terminologii Informatycznej uważam za pozorne, a "problemy", które przedstawiono jej członkom do rozpatrzenia za zupełnie niepoważne (przez kilka miesięcy istnienia Komisji nie zostały podjęte żadne systematyczne działania, a w dodatku nie jest jasne, na czym miałyby one polegać i jak ich ewentualne rezultaty miałyby się do wyników pracy takich instytucji, jak Polskie Towarzystwo Informatyczne, w którym - o ile mi wiadomo - działa komisja terminologiczna, czy Polski Komitet Normalizacyjny).

PrzypisyEdytuj

 1. Komisja Terminologii Nauk Informatycznych. „Komunikaty Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk”. 1 (10), s. 7, 2002. 
 2. Zespół Terminologii Informatycznej. Rada Języka Polskiego. [dostęp 2019-08-13].
 3. Regulamin Zespołu Terminologii Informatycznej Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN. Rada Języka Polskiego. [dostęp 2019-08-13].
 4. Sprawozdanie z działalności Rady Języka Polskiego w roku 2002. [dostęp 2019-08-14].
 5. Komisja Terminologii Informatycznej. „Komunikaty Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk”. 1 (12), s. 10, 2003. 
 6. a b Janusz S. Bień: Kilka uwag o słownikach przyszłości i Radzie Języka Polskiego. Warszawa: BC KLF, 2004, s. 34–42. [dostęp 2019-08-13].
 7. Komisja Terminologii Informatycznej. „Komunikaty Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk”. 1 (12), s. 10–11, 2003. 
 8. SlownikPTI. [dostęp 2019-08-28]. [zarchiwizowane z tego adresu (21 Nov 2008)].
 9. Komisja Terminologii Informatycznej. „Komunikaty Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk”. 2 (13), s. 5, 2003. 
 10. Janusz S. Bień: Kilka uwag o słownikach przyszłości i Radzie Języka Polskiego. Warszawa: BC KLF, 2004, s. 18–21,43–46. [dostęp 2019-08-13].
 11. archiwizacja. „Komunikaty Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk”. 1 (14), s. 34–35, 2004. 
 12. bazodanowy. „Komunikaty Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk”. 1 (14), s. 35, 2004. 
 13. inicjalizacja, inicjacja. „Komunikaty Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk”. 1 (14), s. 39, 2004. 
 14. wirtualny. „Komunikaty Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk”. 1 (14), s. 52, 2004. 
 15. Komisja Terminologii Informatycznej. „Komunikaty Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk”. 2 (15), s. 13, 2004. 
 16. Komisja Terminologii Informatycznej. „Komunikaty Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk”. 2 (15), s. 48, 2004. 
 17. Komisja Terminologii Informatycznej. „Komunikaty Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk”. 2 (15), s. 57, 2004. 
 18. Komisja Terminologii Informatycznej. „Komunikaty Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk”. 2 (17), s. 53, 2005. 
 19. Komisja Terminologii Informatycznej. „Komunikaty Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk”. 2 (17), s. 53–54, 2005. 
 20. Nazwy witryn internetowych. „Komunikaty Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk”. 2 (15), s. 40, 2004. 
 21. Rok 2006 - Rokiem Języka Polskiego. „Komunikaty Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk”. 1 (18), s. 2, 2006. 
 22. Komunikaty komputerowe. „Komunikaty Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk”. 2 (17), s. 61–62, 2005. 
 23. a b c Sprawozdanie z działalności Rady Języka Polskiego w roku 2011. [dostęp 2019-08-14].
 24. Agnieszka Landowska, Przetwarzanie emocjonalne i scenariusze jego zastosowania w edukacji i e-edukacji, [w:] Lech Banachowski (red.), Postępy e-edukacji, Warszawa: Wydawnictwo PJWSTK, 2013, s. 26, ISBN 978-83-63103-40-8.
 25. Janusz S. Bień: O informatyce i przyszłości polszczyzny. ResearchGate, 2003(2019). [dostęp 2019-08-14]. (pol.).
 26. a b Marek Średniawa, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI) [online] [dostęp 2019-08-13].
 27. Pismo GP-90/Kom/2004 z 22 lipca 2004 r. do Janusza S. Bienia.
 28. a b Członkowie Zespołu Terminologii Informatycznej. Rada Języka Polskiego. [dostęp 2019-08-13].
 29. Mail z 6 listopada 2002 r. do Andrzeja Bliklego, Andrzeja Markowskiego i Walerego Pisarka.
 30. Małgorzata Marciniak, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI) [online] [dostęp 2019-08-13].
 31. Agnieszka Mykowiecka, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI) [online] [dostęp 2019-08-13].
 32. Piotr Rychlik, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI) [online] [dostęp 2019-08-13].