Zespół kąta mostowo-móżdżkowego

Rycina ilustrująca relacje anatomiczne struktur kąta mostowo-móżdżkowego
Obraz MRI T1-zależny nerwiaka osłonkowego nerwu przedsionkowego

Zespół kąta mostowo-móżdżkowego – zespół objawów spowodowany obecnością guza w okolicy kąta mostowo-móżdżkowego. Najczęstszym guzem w tej okolicy są nerwiaki osłonkowe nerwu przedsionkowego, inne częste zmiany to oponiaki albo torbiele epidermoidalne, rzadkimi przyczynami są guzy przerzutowe, tętniaki, torbiele pajęczynówki, nerwiaki osłonkowe nerwu V.

Na obraz kliniczny zespołu składają się:

BibliografiaEdytuj