Zespół wad wrodzonych

Zespół wad wrodzonych (zespół dysmorficzny, zespół malformacyjny, wielowadzie, ang. malformation syndrome, z gr. σύνδρομο „idący razem”) – występowanie wad wrodzonych w charakterystycznym zestawieniu, niestanowiącym sekwencji, asocjacji ani kompleksu. Zespół wad nie jest pojęciem tożsamym z zespołem chorobowym, ponieważ o rozpoznaniu mogą decydować drobne cechy wrodzone (cechy dysmorficzne), niestanowiące objawów chorobowych i nie upośledzające jakości życia pacjenta, a także duże wady, powodujące dysfunkcję wielu narządów i skutkujące niecharakterystycznymi objawami ogólnymi nie przesadzającymi o rozpoznaniu zespołu.

Większość zespołów wad ma słabo poznaną patogenezę, mimo że odkryto genetyczne podstawy wielu z nich: często są to genetyczne choroby jednogenowe. Z opisanych kilku tysięcy zespołów wad podłoże genetyczne ustalono dla około 1000[1].

Podziały zespołów wad

edytuj

Podział według Smitha[2]

edytuj

A. Zespoły spowodowane aberracjami chromosomalnymi

edytuj

B. Zespoły niskorosłości, niebędące dysplazjami szkieletowymi

edytuj

C. Zespoły z łagodną niskorosłością, wady twarzy (+), narządów płciowych (+/-)

edytuj

D. Zespoły przedwczesnego starzenia się

edytuj

E. Zespoły nadmiernego wzrostu i towarzyszących wad

edytuj

F. Zespoły nieprawidłowego rozwoju mózgu i (lub) objawów nerwowo-mięśniowych z towarzyszącymi wadami

edytuj

G. Zespoły dotyczące głównie twarzy

edytuj

H. Zespoły z wadami twarzy i kończyn jako głównymi objawami

edytuj

I. Zespoły z wadami kończyn jako główną wadą

edytuj

J. Osteochondrodysplazje

edytuj

K. Zespoły osteochondrodysplazji z marmurowatością kości

edytuj

L. Kraniosynostozy

edytuj

M. Inne dysplazje kostne

edytuj

O. Schorzenia tkanki łącznej

edytuj

P. Zespoły z guzami hamartomatycznymi

edytuj

Q. Dysplazje ektodermalne

edytuj

R. Zespoły mające związek z ekspozycją na czynniki środowiskowe

edytuj

S. Inne zespoły

edytuj

T. Różne sekwencje

edytuj

U. Spektra wad

edytuj

W. Różne asocjacje

edytuj

Przypisy

edytuj
  1. Lech Korniszewski: Dziecko z zespołem wad wrodzonych. Diagnostyka dysmorfologiczna. Wyd. II. PZWL, 2005. ISBN 83-200-3042-0.
  2. W podziale Smitha uwzględniono też sekwencje malformacyjne, kompleksy i asocjacje

Bibliografia

edytuj
  • Kenneth Lyons Jones, David W Smith: Smith's Recognizable Patterns Of Human Malformation. Wyd. 5th ed. Philadelphia: Saunders, 2005. ISBN 0-7216-0615-6.
  • Lech Korniszewski: Dziecko z zespołem wad wrodzonych. Diagnostyka dysmorfologiczna. Wyd. II. PZWL, 2005. ISBN 83-200-3042-0.