Zestawienie pochodnych interwałów

Zestawienie zawiera tabelaryczne przedstawienie ważniejszych informacji o interwałach zwiększonych i zmniejszonych (oznaczenie, rozmiar w półtonach i przewrót).

Objaśnienia do tabeliEdytuj

 • [1] - oznaczenie interwału
 • [2] - rozmiar interwału w półtonach
 • [3] - przewrót interwału
 • [4] - najprostszy interwał o takim samym brzmieniu
 • [5] - przykład
 • [A] - te interwały istnieją teoretycznie jako przewroty innych interwałów, w praktyce są one określane w sposób podany w nawiasie
 • [B] - tryton to (sprowadzając do najprostszego interwału) kwarta zwiększona lub kwinta zmniejszona
 • [C] - należy pamiętać, że septymę małą oznacza się jako 7, a wielką jako 7<
 • [D] - interwał, który należy określić jako oktawa i tryton
 • [E] - kwartdecymę małą i wielką oznacza się podobnie jak septymę, czyli odpowiednie: 14 oraz 14<
 • [F] - interwały większe od kwintdecymy nazywa się według koncepcji: dwie/trzy/... oktawy i...
Interwał podstawowy Interwał cztery razy zmniejszony Interwał trzy razy zmniejszony Interwał dwa razy zmniejszony Interwał zmniejszony Interwał zwiększony Interwał dwa razy zwiększony Interwał trzy razy zwiększony Interwał cztery razy zwiększony

PrymaEdytuj

NIE ISTNIEJE

NIE ISTNIEJE

NIE ISTNIEJE

NIE ISTNIEJE

[1] 1<
[2] 1
[3] 8>
[4] 2>
[5] c-cis
[1] 1<<
[2] 2
[3] 8>>
[4] 2
[5] c-cisis
[1] 1<<<
[2] 3
[3] 8>>>
[4] 3>
[5] ces-cisis
[1] 1<<<<
[2] 4
[3] 8>>>>
[4] 3
[5] ceses-cisis

SekundaEdytuj

[1] [A] 2>>>>>
(2<)
[2] 3
[3] [C] 7<<<<<
[4] 3>
[5] Hisis-ceses
[1] [A] 2>>>>
(2)
[2] 2
[3] [C] 7<<<<
[4] 2
[5] His-ceses
[1] [A] 2>>>
(2>)
[2] 1
[3] [C] 7<<<
[4] 2>
[5] H-ceses
[1] 2>>
[2] 0
[3] [C] 7<<
[4] 1
[5] H-ces
[1] 2<
[2] 3
[3] [C] 7>
[4] 3>
[5] c-dis
[1] 2<<
[2] 4
[3] [C] 7>>
[4] 3
[5] c-disis
[1] 2<<<
[2] 5
[3] [C] 7>>>
[4] 4
[5] ces-disis
[1] 2<<<<
[2] 6
[3] [C] 7>>>>
[4] [B] tryton
[5] ceses-disis

TercjaEdytuj

[1] [A] 3>>>>>
(3>>>)
[2] 1
[3] 6<<<<
[4] 2>
[5] Hisis-deses
[1] 3>>>>
[2] 0
[3] 6<<<
[4] 1
[5] His-deses
[1] 3>>>
[2] 1
[3] 6<<
[4] 2>
[5] H-deses
[1] 3>>
[2] 2
[3] 6<
[4] 2
[5] H-des
[1] 3<
[2] 5
[3] 6>>
[4] 4
[5] c-eis
[1] 3<<
[2] 6
[3] 6>>>
[4] [B] tryton
[5] c-eisis
[1] 3<<<
[2] 7
[3] 6>>>>
[4] 5
[5] ces-eisis
[1] 3<<<<
[2] 8
[3] 6>>>>>
[4] 6>
[5] ceses-eisis

KwartaEdytuj

[1] 4>>>>
[2] 1
[3] 5<<<<
[4] 2>
[5] cisis-feses
[1] 4>>>
[2] 2
[3] 5<<<
[4] 2
[5] cis-feses
[1] 4>>
[2] 3
[3] 5<<
[4] 3>
[5] c-feses
[1] 4>
[2] 4
[3] 5<
[4] 3
[5] c-fes
[1] 4<
[2] 6
[3] 5>
[4] [B] tryton
[5] c-fis
[1] 4<<
[2] 7
[3] 5>>
[4] 5
[5] c-fisis
[1] 4<<<
[2] 8
[3] 5>>>
[4] 6>
[5] ces-fisis
[1] 4<<<<
[2] 9
[3] 5>>>>
[4] 6
[5] ceses-fisis

KwintaEdytuj

[1] 5>>>>
[2] 3
[3] 4<<<<
[4] 3>
[5] cisis-geses
[1] 5>>>
[2] 4
[3] 4<<<
[4] 3
[5] cis-geses
[1] 5>>
[2] 5
[3] 4<<
[4] 4
[5] c-geses
[1] 5>
[2] 6
[3] 4<
[4] [B] tryton
[5] c-ges
[1] 5<
[2] 8
[3] 4>
[4] [B] 6>
[5] c-gis
[1] 5<<
[2] 9
[3] 4>>
[4] 6
[5] c-gisis
[1] 5<<<
[2] 10
[3] 4>>>
[4] [C] 7
[5] ces-gisis
[1] 5<<<<
[2] 11
[3] 4>>>>
[4] [C] 7<
[5] ceses-gisis

SekstaEdytuj

[1] 6>>>>>
[2] 4
[3] 3<<<<
[4] 3
[5] Hisis-geses
[1] 6>>>>
[2] 5
[3] 3<<<
[4] 4
[5] His-geses
[1] 6>>>
[2] 6
[3] 3<<
[4] [B] tryton
[5] H-geses
[1] 6>>
[2] 7
[3] 3<
[4] 5
[5] H-ges
[1] 6<
[2] 10
[3] 3>>
[4] [C] 7
[5] c-ais
[1] 6<<
[2] 11
[3] 3>>>
[4] [C] 7<
[5] c-aisis
[1] 6<<<
[2] 12
[3] 3>>>>
[4] 8
[5] ces-aisis
[1] 6<<<<
[2] 13
[3] 3>>>>>
[4] 9>
[5] ceses-aisis

SeptymaEdytuj

[1] [C] 7>>>>
[2] 6
[3] 2<<<<
[4] [B] tryton
[5] Hisis-ases
[1] [C] 7>>>
[2] 7
[3] 2<<<
[4] 5
[5] His-ases
[1] [C] 7>>
[2] 8
[3] 2<<
[4] 6>
[5] H-ases
[1] [C] 7>
[2] 9
[3] 2<
[4] 6
[5] H-as
[1] [C] 7<<
[2] 12
[3] 2>>
[4] 8
[5] c-his
[1] [C] 7<<<
[2] 13
[3] 2>>>
[4] 9<
[5] c-hisis
[1] [C] 7<<<<
[2] 14
[3] 2>>>>
[4] 9
[5] ces-hisis
[1] [C] 7<<<<<
[2] 15
[3] 2>>>>>
[4] 10>
[5] ceses-hisis

OktawaEdytuj

[1] 8>>>>
[2] 8
[3] 1<<<<
[4] 6>
[5] cisis-ceses¹
[1] 8>>>
[2] 9
[3] 1<<<
[4] 6
[5] cis-ceses¹
[1] 8>>
[2] 10
[3] 1<<
[4] [C] 7
[5] c-ceses¹
[1] 8>
[2] 11
[3] 1<
[4] [C] 7<
[5] c-ces¹
[1] 8<
[2] 13
[3] 1>
[4] 9>
[5] c-cis¹
[1] 8<<
[2] 14
[3] 1>>
[4] 9
[5] c-cisis¹
[1] 8<<<
[2] 15
[3] 1>>>
[4] 10>
[5] ces-cisis¹
[1] 8<<<<
[2] 16
[3] 1>>>>
[4] 10
[5] ceses-cisis¹

NonaEdytuj

[1] 9>>>>>
[2] 9
[3] [C] 7<<<<<
[4] 6
[5] Hisis-ceses¹
[1] 9>>>>
[2] 10
[3] [C] 7<<<<
[4] 7
[5] His-ceses¹
[1] 9>>>
[2] 11
[3] [C] 7<<<
[4] [C] 7<
[5] H-ceses¹
[1] 9>>
[2] 12
[3] [C] 7<<
[4] 8
[5] H-ces¹
[1] 9<
[2] 15
[3] [C] 7>
[4] 10>
[5] c-dis¹
[1] 9<<
[2] 16
[3] [C] 7>>
[4] 10
[5] c-disis¹
[1] 9<<<
[2] 17
[3] [C] 7>>>
[4] 11
[5] ces-disis¹
[1] 9<<<<
[2] 18
[3] [C] 7>>>>
[4] [D] ?
[5] ceses-disis¹

DecymaEdytuj

[1] 10>>>>>
[2] 11
[3] 6<<<<
[4] 7<
[5] Hisis-deses¹
[1] 10>>>>
[2] 12
[3] 6<<<
[4] [C] 8
[5] His-deses¹
[1] 10>>>
[2] 13
[3] 6<<
[4] 9>
[5] H-deses¹
[1] 10>>
[2] 14
[3] 6<
[4] 9
[5] H-des¹
[1] 10<
[2] 17
[3] 6>>
[4] 11
[5] c-eis¹
[1] 10<<
[2] 18
[3] 6>>>
[4] [D] ?
[5] c-eisis¹
[1] 10<<<
[2] 19
[3] 6>>>>
[4] 12
[5] ces-eisis¹
[1] 10<<<<
[2] 20
[3] 6>>>>>
[4] 13>
[5] ceses-eisis¹

UndecymaEdytuj

1 11>>>>
2 13 półtonów
3 5<<<<
4 9>
5 Cisis-feses
1 11>>>
2 14 półtonów
3 5<<<
4 9
5 Cisis-fes
1 11>>
2 15 półtonów
3 5<<
4 10>
5 Cisis-f
1 11>
2 16 półtonów
3 5<
4 10
5 Cis-f
1 11<
2 18 półtonów
3 5>
4 [D] ?
5 Ces-f
1 11<<
2 19 półtonów
3 5>>
4 12
5 Ceses-f
1 11<<<
2 20 półtonów
3 5>>>
4 13>
5 Ceses-fis
1 11<<<<
2 21 półtonów
3 5>>>>
4 13
5 Ceses-fisis

DuodecymaEdytuj

1 12>>>>
2 15 półtonów
3 4<<<<
4 10>
5 Cisis-geses
1 12>>>
2 16 półtonów
3 4<<<
4 10
5 Cisis-ges
1 12>>
2 17 półtonów
3 4<<
4 11
5 Cisis-g
1 12>
2 18 półtonów
3 4<
4 [D] ?
5 Cis-g
1 12<
2 20 półtonów
3 4>
4 13>
5 Ces-g
1 12<<
2 21 półtonów
3 4>>
4 13
5 Ceses-g
1 12<<<
2 22 półtonów
3 4>>>
4 [E] 14
5 Ceses-gis
1 12<<<<
2 23 półtonów
3 4>>>>
4 [E] 14<
5 Ceses-gisis

TercdecymaEdytuj

1 13>>>>>
2 16 półtonów
3 3<<<<
4 10
5 Cisis-ases
1 13>>>>
2 17 półtonów
3 3<<<
4 11
5 Cisis-as
1 13>>>
2 18 półtonów
3 3<<
4 [D] ?
5 Cisis-a
1 13>>
2 19 półtonów
3 3<
4 10
5 Cis-a
1 13<
2 22 półtonów
3 3>>
4 [E] 14
5 Ces-a
1 13<<
2 23 półtonów
3 3>>>
4 [E] 14<
5 Ceses-a
1 13<<<
2 24 półtonów
3 3>>>>
4 15
5 Ceses-ais
1 13<<<<
2 25 półtonów
3 3>>>>>
4 [F] 8+8+2>
5 Ceses-aisis

KwartdecymaEdytuj

1 [E] 14>>>>
2 18 półtonów
3 2<<<<
4 [D] ?
5 Cisis-heses
1 [E] 14>>>
2 19 półtonów
3 2<<<
4 12
5 Cisis-b
1 [E] 14>>
2 20 półtonów
3 2<<
4 13>
5 Cisis-h
1 [E] 14>
2 21 półtonów
3 2<
4 13
5 Cis-h
1 [E] 14<<
2 24 półtonów
3 2>>
4 15
5 Ces-h
1 [E] 14<<<
2 25 półtonów
3 2>>>
4 [F] 8+8+2>
5 Ceses-h
1 [E] 14<<<<
2 26 półtonów
3 2>>>>
4 [F] 8+8+2
5 Ceses-his
1 [E] 14<<<<<
2 27 półtonów
3 2>>>>>
4 [F] 8+8+3>
5 Ceses-hisis

KwintdecymaEdytuj

1 15>>>>
2 20 półtonów
3 1<<<<
4 13>
5 Cisis-ceses¹
1 15>>>
2 21 półtonów
3 1<<<
4 13
5 Cisis-ces¹
1 15>>
2 22 półtony
3 1<<
4 [E] 14
5 Cisis-c¹
1 15>
2 23 półtony
3 1<
4 [E] 14<
5 Cis-c¹
1 15<
2 25 półtonów
3 [A] 1>
(1<)
4 [F] 8+8+2>
5 Ces-c¹
1 15<<
2 26 półtonów
3 [A] 1>>
(1<<)
4 [F] 8+8+2
5 Ceses-c¹
1 15<<<
2 27 półtonów
3 [A] 1>>>
(1<<<)
4 [F] 8+8+3>
5 Ceses-cis¹
1 15<<<<
2 28 półtonów
3 [A] 1>>>>
(1<<<<)
4 [F] 8+8+3
5 Ceses-cisis¹

Objaśnienia do tabeli:

 • [1] - oznaczenie interwału
 • [2] - rozmiar interwału w półtonach
 • [3] - przewrót interwału
 • [4] - najprostszy interwał o takim samym brzmieniu
 • [5] - przykład
 • [A] - te interwały istnieją teoretycznie jako przewroty innych interwałów, w praktyce są one określane w sposób podany w nawiasie
 • [B] - tryton to (sprowadzając do najprostszego interwału) kwarta zwiększona lub kwinta zmniejszona
 • [C] - należy pamiętać, że septymę małą oznacza się jako 7, a wielką jako 7<
 • [D] - interwał, który należy określić jako oktawa i tryton
 • [E] - kwartdecymę małą i wielką oznacza się podobnie jak septymę, czyli odpowiednie: 14 oraz 14<
 • [F] - interwały większe od kwintdecymy nazywa się według koncepcji: dwie/trzy/... oktawy i...

Zobacz teżEdytuj