Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych

Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych – czasopismo naukowe otwartego dostępu o tematyce prawniczej wydawane przez Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu. Ukazuje się od 2004.

Zeszyty Prawnicze
Biura Analiz Sejmowych
Częstotliwość kwartalnik
Państwo  Polska
Adres Kancelaria Sejmu
ul. Zagórna 3
00-441 Warszawa
Wydawca Biuro Analiz Sejmowych
Tematyka naukowa
Pierwszy numer 2004
Redaktor naczelny Przemysław Sobolewski
Średni nakład 400 egz.
Liczba stron 300
ISSN 1896-9852
Strona internetowa

W kwartalniku publikowane są recenzowane artykuły problemowe, opinie prawne przygotowywane na zlecenie posłów i organów Sejmu, glosy oraz opracowania powstałe w wyniku prowadzonych prac studialnych. Autorami są eksperci Kancelarii Sejmu oraz pracownicy naukowi polskich uczelni wyższych.

Kwartalnik znajduje się w wykazie czasopism naukowych prowadzonym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z przyznaną liczbą 40 punktów[1].

Pełną treść każdego numeru można pobrać w formacie PDF ze stron Sejmu oraz Biura Analiz Sejmowych.

Redakcja naukowaEdytuj

  • Redaktor Naczelny: Przemysław Sobolewski
  • Sekretarz Redakcji: Marta Kopeć
  • Członkowie: Wojciech Arndt, Małgorzata Bajor-Stachańczyk, Piotr Chybalski, Ewelina Gierach, Bartosz Pawłowski, Andrzej Sakowicz, Przemysław Sobolewski, Zofia Szpringer, Agnieszka Tomaszewska, Robert Jastrzębski, Jadwiga Potrzeszcz, Adam Karczmarek, Krzysztof Kozłowski, Michał Warciński
  • Redaktor językowy: Teresa Muś

Rada programowaEdytuj

Powołując się na okoliczność utraty przez Biuro Analiz Sejmowych statusu niezależnej instytucji eksperckiej, w 2017 z członkostwa w radzie programowej zrezygnowali: Agnieszka Grzelak (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Michał Królikowski (Uniwersytet Warszawski) i Włodzimierz Wróbel (Uniwersytet Jagielloński)[2].

Indeksowanie w bazach danychEdytuj

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj