Otwórz menu główne

Zgar – strata metalu w czasie procesów metalurgicznych głównie wytapiania, jest wynikiem reakcji chemicznej, najczęściej utleniania metalu i pierwiastków w nim zawartych. Produktem takiej reakcji są głównie tlenki występujące w stanie stałym przechodzące do żużla. Niekiedy zgary występują w formie gazowej (np. CO) . Zgary są źródłem strat otrzymywanego pierwiastka.