Zgodność (informatyka)

Zobacz też: inne znaczenia.

Zgodność – możliwość współpracy określonych procesów lub równoległego ich działania. Pojęcie to również może się tyczyć zgodności z danym standardem lub interfejsem.

Zobacz teżEdytuj