Zielony Dół (parów)

Zielony Dółparów w północnej części Pasma Sowińca w Lesie Wolskim w Krakowie[1].

Zielony Dół wcina się w dolną część północnych stoków wzgórza Sowiniec. Zaczyna się płytką depresją na wysokości około 230 m n.p.m., niżej przechodząc w parów. Opada w północnym kierunku do bezleśnych obszarów Woli Justowskiej (obecnie jest to Dzielnica VII Krakowa zwana Zwierzyńcem). Jest całkowicie porośnięty lasem. Ma jedno odgałęzienie (prawe)[1]. W drzewostanie dominuje dąb, buk i brzoza[2].

Tuż po wschodniej stronie parowu Zielony Dół znajdowała się dawniej polana Zielony Dół z jednym domem. W 2019 roku jednak polana zarasta lasem[1]. W parowie Zielony Dół jest skała Wolski Murek, na której uprawiana jest wspinaczka skalna[3], oraz dwie jaskinie – Jaskinia w Lesie Wolskim i Jaskinia w Zielonym Dole i Schronisko w Zielonym Dole[4].

Do północnych podnóży Lasu Wolskiego poniżej parowu Zielony Dół podchodzi niewielka, kilkudomowa ulica Zielony Dół[1].

Przypisy edytuj

  1. a b c d Geoportal. Mapa topograficzna i lotnicza [online] [dostęp 2019-10-28].
  2. Na podstawie tablic informacyjnych zamontowanych przy ścieżkach w Lesie Wolskim
  3. Wolski Murek [online] [dostęp 2019-11-19].
  4. Jaskinie Polski [online], Państwowy Instytut Geologiczny [dostęp 2019-10-28].