Ziemia Kłodzka (czasopismo)

„Ziemia Kłodzka – Od Kladského pomezí – Glatzer Bergland” – regionalny miesięcznik społeczno-kulturalny ukazujący się od Święta Niepodległości 11 listopada 1989 roku (pierwszy numer), nakładem Wydawnictwa Ziemia Kłodzka. Współwydawcami są Stowarzyszenie Komitet Obywatelski Ziemi Kłodzkiej, Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka, Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu. Pismo jest w zasadzie periodykiem trójjęzycznym (chociaż nie wszystkie zamieszczane w nim teksty polskie są równolegle tłumaczone na czeski lub niemiecki).

„Ziemia Kłodzka – Od Kladského pomezí – Glatzer Bergland”
Państwo  Polska
Adres ul. Bohaterów Getta 4, 57-400 Nowa Ruda
Wydawca Wydawnictwo Ziemia Kłodzka, Stowarzyszenie Komitet Obywatelski Ziemi Kłodzkiej, Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka, OKiS
Pierwszy numer 1989
Redaktor naczelny Teresa Bazała
Średni nakład 2000 egz.
Format A4
ISSN 1234-9208
OCLC 499751393
Strona internetowa

Początek: „Żółw”Edytuj

„Żółw” był nielegalnym pismem Komitetu Obywatelskiego „S” Ziemi Kłodzkiej i Nowej Rudy utworzonym na początku 1982 w reakcji na wprowadzenie stanu wojennego. Pismo miało charakter programowy: krytykowano ustrój komunistyczny, popularyzowano historię najnowszą, analizowano stosunki polsko-sowieckie, podejmowano problematykę regionalną, przybliżano idee Solidarności Polsko-Czechosłowackiej. W składzie redakcji byli Stanisław Łukasik, Mirosław Awiżeń, Antoni Misiak, Adam Kwas, Tadeusz Wrona, Jan Saul, Danuta Antonik. W 1983, kiedy na teren ziemi kłodzkiej zaczęło docierać dużo wydawnictw podziemnych, zaprzestano wydawania gazety. W 1989 pismo reaktywowano jako miesięcznik, ukazało się dziewięć numerów, które drukowano nielegalnie na plebanii u ks. Piotra Śliwki z pomocą Juliana Golaka, na powielaczu własnej konstrukcji. W październiku 1989 redakcja rozpoczęła przygotowania do legalnego wydawania pisma. „Żółw” przestał wychodzić, gdy 11 listopada 1989 ukazał się pierwszy numer „Ziemi Kłodzkiej”[1].

RedakcjaEdytuj

Pierwszym redaktorem naczelnym był późniejszy burmistrz Nowej Rudy Stanisław Łukasik, później kolejno: Stanisław Tomkiewicz, Marek Kulpa, Jan Zasępa, Adam Kwas, Julian Golak. Obecnie redaktorem naczelnym pisma jest Teresa Bazała[2]. Przewodniczącym Rady Naukowej jest prof. Lesław Koćwin.

Pismo redaguje międzynarodowe kolegium. Część polską redagują: Joanna Golak, Julian Golak, Warcisław Martynowski, prof. Jacek Suchodolski, część czeską Petr Neuman, Helmut Dohnalek, Josef Krám, część niemiecką Horst Ulbrich i Manfred Spata. Wcześniej za część niemiecką odpowiadali: Elisabeth Kynast-Schmidt i Marek Żmiejewski, za czeską – Karel Hrubý, Tomaš Kočička i Radomir Moravec (ówczesny sekretarz Euroregionu Glacensis)[3]. Do autorów publikujących na łamach „Ziemi Kłodzkiej” należą m.in.: ks. Tadeusz Fitych, Zbigniew Gołąb, Henryk Grzybowski, Konrad K. Czapliński, Krystyna Toczyńska-Rudysz, Jacek Suchodolski, wcześniej także Edward Ossowski, Ryszard Grzelakowski (1933–2017) i inni.

TematykaEdytuj

Pismo zajmuje się historią regionu pokazaną z punktu widzenia autorów należących do narodów będących historycznymi współgospodarzami ziemi kłodzkiej, prowadzi dialog polsko-czesko-niemiecki. Zajmuje się też problemami ekologii (dział: Oficyna pod różą kłodzką), publikuje wiersze (Poezja ze słów rozsypanych), prezentuje ciekawe miejsca regionu i jego zabytki. Jako oprawę publikuje dużo czarno-białych zdjęć, reprodukcje starych pocztówek, a od czasu do czasu również wklejki z fotografiami w kolorze.

Celem czasopisma jest szeroko pojęta promocja regionu, zaznajomienie czytelników z lokalną historią i zabytkami oraz charakterem miejscowej przyrody.

W lipcu 2011 roku została uruchomiona strona internetowa czasopisma oraz strona fanów w społeczności Facebook[4].

NagrodyEdytuj

Czasopismo otrzymało liczne wyróżnienia polskie i zagraniczne, m.in.:

PrzypisyEdytuj

  1. Agnieszka Klarman: Żółw. W: Mirosława Łątkowska (redaktor nacz.): Encyklopedia Solidarności. T. 1: Opozycja w PRL 1976-1989. Warszawa: Oficyna Wydawnicza „Volumen”, 2010. ISBN 978-83-7233-021-5. OCLC 758459732. [dostęp 2015-03-06].
  2. Strona czasopisma.
  3. „Ziemia Kłodzka”. 2015 (nr 246-247), s. 3, styczeń-luty 2015. ISSN 1234-9208. 
  4. Profil „Ziemi Kłodzkiej” na Facebooku.
  5. „Nagrody Kultury”.
  6. red. Nagroda im. Anatola J. Omelaniuka dla „Ziemi Kłodzkiej”. „Ziemia Kłodzka”, s. 5, kwiecień 2021. Stowarzyszenie KO Ziemi Kłodzkiej. 

BibliografiaEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj