Ziemia Sasinów

region historyczny położony w północnej Polsce

Ziemia Sasinów, Ziemia sasińska[2][3], Sasinia[4] (niem. Sassen, łac. Terra Sossinensia, lit. Sasna, prus. Sasnis) – kraina historyczna oraz terytorium plemienne, położone w południowo-zachodniej części Prus, zamieszkana przez plemię Sasinów.

Sasinia
Sasnis
Państwa

 Polska

Stolica

Lubawa[1]

Ważniejsze miejscowości

Ostróda, Działdowo

Położenie na mapie
Mapa Sasinii
Ziemia Sasinów na mapie Prus.

Etymologia edytuj

Nazwa Sasinii pojawiła się w dokumencie księcia łęczyckiego Kazimierza z 4 sierpnia 1257 r. w formie „[…] terre, que Sausin vulgariter nuncupatur ”, natomiast w dokumencie z 1263 r. w formie Sassin. Z kolei w tzw. dokumencie króla Przemysława Ottokara z 1267 roku występuje w wersji Soysim. Jej nazwa wywodzona jest od słowa sasnis, co w języku pruskim znaczyło „zając”[5].

Położenie edytuj

Ziemia Sasinów obejmowała w przybliżeniu obszar Garbu Lubawskiego[6] wraz z terytoriami nad rzekami: Drwęcą, Welem, Nidą, Omulew i Sawicą. Od wschodu graniczyła z Galindią, od północy z Pogezanią, na zachodzie z Pomezanią, na południowym zachodzie z ziemią chełmińską i z Mazowszem na południu. Obecnie jest to południowo-zachodnia część województwa warmińsko-mazurskiego.

Historia edytuj

Za czasów Bolesława Krzywoustego, a potem jego synów, na ziemię sasińską organizowano wyprawy krzyżowe[7] i w tym też czasie powstały polskie grody, takie jak Klasztorek, Łanioch, Zwiniarz, Gutowo, Nowe Grodziczno, które miały zabezpieczać granicę z Sasinami[8]. Chronologia grodów w północnej części Sasinii wskazuje, że tylko Domkowo wraz z osadą funkcjonowało w VII–XIII w. Natomiast ceramika z wczesnośredniowiecznych grodów w południowej Sasinii (Nowy Dwór, Tarczyny, Trzcin, Leszcz, a w drugiej fazie Kajkowo) uznawana jest za słowiańską[9]. Na lewym brzegu środkowej Drwęcy do rzeki Wel od drugiej połowy X wieku powstawały słowiańskie skupienia osadnicze wokół grodów w Grążawach-Świeciu i Nielbarku[10]. Dawniej sądzono, że centralnym punktem osadniczym plemienia Sasinów miał być gród w Zajączkach, jednak podczas ostatnich badań stwierdzono, że był to gród słowiański zniszczony w XIII wieku[6].

O strukturze terytorialnej plemiennej Sasinii nic bliższego nie wiadomo. Być może nawiązuje do niej podział administracyjny komturstwa ostródzkiego. Można przypuszczać, że w jej obrębie również występowały małe ziemie[11].

W walkach z Polakami ludność terytorium przetrzebiono tak bardzo, że w czasie podboju krzyżackiego w XIII wieku było ono prawie bezludne. Wkrótce stało się częścią ziem Zakonu Krzyżackiego, a później Prus książęcych, zaś resztki Sasinów zostały zasymilowane przez Lubawian i Mazurów. Ziemia Sasinów pokrywała się z południową częścią Prus Górnych oraz częściowo z ziemią lubawską.

Miasta edytuj

Do miast leżących współcześnie na terenie Sasinii należą:

Lp. Miasto Populacja Powierzchnia
1.   Ostróda 32 714 14,15 km²
2.   Działdowo 21 370 11,47 km²
3.   Nidzica 13 872 6,86 km²
4.   Lubawa 10 269 16,84 km²
5.   Nowe Miasto Lubawskie 10 097 11,37 km²
6.   Lidzbark Welski 7900 5,68 km²
7.   Olsztynek 7677 7,69 km²
8.   Wielbark 2911 1,84 km²
9.   Miłomłyn 2449 12,38 km²

Miasta zdegradowane edytuj

Do miast Sasinii (które jednak z różnych przyczyn utraciły status miasta) należą również:

Lp. Dawne miasto Populacja Prawa miejskie Degradacja
1.   Kurzętnik 3065 Około 1330 r. 1905 r.
2.   Dąbrówno 1014 1326 r. 1946 r.

Zobacz też edytuj

Przypisy edytuj

 1. Jest najstarszym miastem ziemi sasińskiej i jednocześnie ziemi lubawskiej (prawa miejskie – 1311 r.)
 2. Zamki i obiekty warowne - Zamki Krzyżackie- Pomezania, Ziemia Sasińska i Lubawska - Sypek R. - Księgarnia Odkrywcy, książki historyczne [online], odk.pl [dostęp 2022-09-02].
 3. Trochę o naszej historii [online], gazetaolsztynska.pl [dostęp 2022-09-02] (pol.).
 4. Sasinia, [w:] Encyklopedia PWN [dostęp 2022-09-02].
 5. Bojtár, s. 158
 6. a b Sławomir Wadyl, Studia nad kształtowaniem się pogranicza pomorsko- i mazowiecko-pruskiego we wczesnym średniowieczu [online] [dostęp 2019-12-19].
 7. G. Białuński, Studia z dziejów plemion pruskich i jaćwieskich, Olsztyn 1999, s. 26–27
 8. Kazimierz Grążawski, Z najnowszych badań pogranicza słowiańsko-pruskiego w rejonie lubawsko-iławskim, „PRUTHENIA” (2), Olsztyn: Towarzystwo Naukowe Pruthenia (pismo.pruthenia.pl), 2006, s. 119–130, ISSN 1897-0915 [dostęp 2021-06-22].
 9. W. A. Moszczyński, Rubież słowiańsko-bałtyjska nad Wkrą w VIII–XI wieku na podstawie ceramiki ze stanowisk w Nowym Dworze, Tarczynach i Trzcinie, [w:] Pogranicze polsko-pruskie i krzyżackie, pod red. K. Grążawskiego, Włocławek–Brodnica 2003, s. 83–108
 10. E. Kowalczyk, Dzieje granicy mazowiecko-krzyżackiej (między Drwęcą a Pisą), Warszawa 2003, s. 120–156, s. 127–141
 11. PhD Justyna Prusinowska, Pruthenia Society, Pruthenia Yearbook vol 2: 2006 [online] [dostęp 2019-10-30] (ang.).

Bibliografia edytuj

 • Ostróda. Z dziejów miasta i okolic. Pojezierze, Olsztyn, 1976, 448 str.