Ziemia drohicka

jednostka podziału terytorialnego w województwie podlaskim (I Rzeczpospolita)

Ziemia drohicka, ziemia drohiczyńskajednostka terytorialna pierwotnie od 1413 roku wchodząca w skład województwa trockiego, a od 1513 roku województwa podlaskiego. Głównym miastem województwa był Drohiczyn. Szlachta tej ziemi sejmiki odbywała w Drohiczynie, wybierając 2 posłów na sejm. Tam też był sąd grodzki. Sąd ziemski sprawowany był w Drohiczynie, Miedznej, Sokołowie Podlaskim, Mokobodach. Pierwotnie w jej skład wchodziła Ziemia mielnicka, do czasu jej wyodrębnienia w 1 połowie XVI wieku.

Pierwotna zachodnia granica ziemi drohickiej biegła do połowy XIV wieku od ujścia Nurca do Bugu rzekami Nurcem, Mienią, Lizą i Gręską[1].

Starostowie drohiccy (data przy nazwisku oznacza wzmiankę o piastowaniu stanowiska)[2]

 • Jan syn Dobrogosta – wzmianka 31.01.1342
 • Jan – 24.07.1388
 • Przedbor – 1414
 • Mikita – 1416 (wzmianka "woyewoda drohiczensis")
 • Nasuta – 1430
 • Ondruszko Dowojnowicz – 1438
 • Michał Goliginowicz – 1445, 1448
 • Nasuta – 1450, 1458
 • Stefan Świejko – 1464
 • Piotr Paszkowicz Strumiłło – 1464, 1474
 • Nac – 1476
 • Iwaszko Ilnicz (ojciec Mikołaja i Jerzego) – 1476, 1478
 • Jerzy Niemirowicz (ojciec Jerzego) – 1479, 1480
 • Jakub Dowojnowicz – 1481, 1499
 • Jerzy Nieciecki – 1482
 • Jan Steczkowicz Dołubowski (zm. przed 5 kwietnia 1541 r.) – 1501, 1510
 • Jan Litawor Chreptowicz – 1509, 1512
 • Mikołaj Hlebowicz herbu Leliwa – 1512-1514
 • Jan Zabrzeziński – 1514, 1516
 • Niemira Hrymalicz – 1516
 • Jan Radziwiłł – 1518, zm. 1522
 • Piotr Kiszka – 1522, 1532, potem wojewoda trocki
 • Iwan Sapieha (ur. 1486- zm. 1546)
 • Andrzej Falkowicz – 1542, 1556
 • Mikołaj Kiszka (zm. 1587) h. Dąbrowa – starosta drohicki w latach 1556–1587, wojewoda podlaski
 • Stanisław Steczko – prawdopodobnie mylne przypisanie urzędu
 • Mikołaj Kiszka (zm. 1620) (ok. 1565-1620), starosta drohicki w latach 1588–1620
 • Krzysztof Brzozowski, pisarz ziemski bielski – 1620
 • Adam Olędzki, sędzia drohiczyński – 1621, 1625
 • Marcin Leśniowolski – 1625-1643
 • Marek Wodyński, kasztelan podlaski – 1643-1646
 • Zbigniew Ossoliński h. Topór, podstoli nurski, kasztelan czerski (zm. 25.07.1679), starosta drohicki w latach 1646–1679
 • Marek Butler – 1679, 1690
 • Jan Butler (brat Marka i Aleksandra) – 1690-1700
 • Aleksander Butler (ponownie) – 1700-zm.1708
 • Jakub Ossoliński – spór o starostwo z Butlerami
 • Marek Antoni Butler (syn Aleksandra) – 1708
 • Franciszek Maksymilian Ossoliński (1676-1756), starosta drohicki w latach 1710–1716
 • Jan Stanisław Ossoliński (brat Franciszka) – 1716-1757
 • Aleksander Maciej Ossoliński (syn Jana) – 1757-1774
 • Jan Onufry Ossoliński (syn Aleksandra) – 1774-1812

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

 1. Tomasz Jaszczołt, Granica pomiędzy ziemiami drohicką i liwską w świetle protokołów komisji z 1546 roku, „Rocznik Liwski t. VI: 2012/2013”, VI, Liw 2012, s. 16, ISSN 1895-748X ISSN 1895-748X.
 2. Dorota Michaluk, Ziemia mielnicka województwa podlaskiego w XVI-XVII wieku, Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2002, ISBN 83-231-1248-7, OCLC 830345818.