Otwórz menu główne

Zimna denaturacja – oddziaływanie białkowych, niepolarnych reszt aminokwasowych z wodą (rozpuszczalnikiem polarnym). Proces ten zachodzi przy wysokim ciśnieniu (>0,2 GPa) oraz niskiej temperaturze.

Przy zmniejszonej temperaturze maleje siła oddziaływań hydrofobowych (zmniejsza się potencjał termodynamiczny hydratacji) oraz wzrasta siła odpychająca wewnątrz cząsteczki. Co za tym idzie, następuje rozwinięcie struktury białka, które w przeciwieństwie do wysokotemperaturowych denaturacji, jest całkowicie odwracalne.