Zintegrowany system informatyczny

Zintegrowany system informatycznysystem informatyczny wspomagający zarządzanie, który jest zorganizowany modułowo lub kompleksowo i obsługuje wszystkie obszary zarządzania[1].

Jest to najbardziej merytorycznie i technologicznie zaawansowana klasa systemów informatycznych wspomagających zarządzanie w przedsiębiorstwach i instytucjach. Optymalizuje procesy zarówno wewnętrzne, jak i zachodzące w najbliższym otoczeniu poprzez oferowanie gotowych narzędzi. Narzędzia te służą do automatyzacji wymiany danych pomiędzy działami przedsiębiorstwa oraz pomiędzy przedsiębiorstwem a innymi podmiotami biznesowymi z jego otoczenia (np. kooperantami, dostawcami, odbiorcami, bankami, urzędami skarbowymi).

Głównymi cechami systemu są: kompleksowość funkcjonalna, integracja danych i procedur, elastyczność funkcjonalna i strukturalna, zaawansowanie merytoryczne i technologiczne oraz otwartość.

Wśród tendencji rozwojowych należy wskazać:

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. S. Wrycza: Informatyka ekonomiczna. PWE, Warszawa 2010, s. 345.

2. P.Adamczewski, P.Kużdowicz, K.Bartczak, Nowoczesne rozwiązania ICT w zarządzaniu wiedzą w organizacjach inteligentnych, TEXTER, Warszawa 2016, s. 45