Zjawiska lodowe

Zjawiska lodowe – formy zlodzenia rzeki pojawiające się w fazie zamarzania, trwałej pokrywy lodowej i spływu lodu.
W fazie zamarzania występują:

W fazie spływu lodu występują: