Zjazd w Jędrzejowie 1576

Zjazd w Jędrzejowie został zwołany 15 grudnia 1575 r. podczas sejmu elekcyjnego[1], na którym część uczestniczącej w nim szlachty dokonała elekcji królewny Anny Jagiellonki i Stefana Batorego. Zawiązano wówczas konfederację generalną, zaś dla jej umocnienia elektorzy Anny i Stefana zwołali zjazd do Jędrzejowa. Na zjeździe potwierdzono wybór Anny Jagiellonki i Stefana Batorego. Wyznaczono termin sejmu koronacyjnego. Zjazd otworzył drogę królowi Stefanowi do objęcia tronu w Rzeczypospolitej[2][1][3].

Zobacz też kategorię: Uczestnicy zjazdu w Jędrzejowie 1576.

PrzypisyEdytuj

  1. a b E. Opaliński, Zjazd w Jędrzejowie w 1576 roku, „Kwartalnik Historyczny”, 2002 T. 109, z. 2, s.15-39.
  2. W. Kamieniecki, Zjazd jędrzejowski w 1576 r., w: Studya historyczne wydane ku czci Prof. Wincentego Zakrzewskiego, s. 175-201;, 1908.brak strony (książka)
  3. Dubas-Urwanowicz, Koronne zjazdy szlacheckie w dwóch pierwszych bezkrólewiach po śmierci Zygmunta Augusta Białystok 1998, s. 199 - 209.