Zjednoczenie (branżowe)

Zjednoczenienazwa organu zarządzania daną branżą przemysłu lub usług w okresie PRL (1945-1981).

Pierwsze zjednoczenia funkcjonowały w Polsce w okresie międzywojennym, które zrzeszały firmy prywatne danej branży. Po II wojnie światowej, w okresie gospodarki centralnie sterowanej, ewoluowały formy i nazwy organów zarządzania poszczególnymi branżami.

ChronologiaEdytuj

 • 1945 – utworzenie zjednoczeń po II wojnie światowej, podporządkowując je centralnym zarządom ministerstw,
 • 1947 – dekoncentracja funkcji zarządzania przez wyłączenie z ministerstwa przemysłu centralnych zarządów i przekształcenia ich w samodzielne przedsiębiorstwa[1],
 • 1951 – włączenie centralnych zarządów do ministerstw[2], oraz likwidacja zjednoczeń, podporządkowując przedsiębiorstwa bezpośrednio centralnym zarządom.
 • 1955 – funkcjonowanie 12 ministerstw przemysłowych i 160 centralnych zarządów[3],
 • 1958 – przekształcenie centralnych zarządów w zjednoczenia[4], których liczba była mniejsza od dotychczasowych organów zarządzania o 42 jednostki organizacyjne[5],
 • 1967 – próba reformy zjednoczeń przemysłowych[6],
 • 1981 – likwidacja zjednoczeń, część z nich w pierwszej połowie 1982[7],
 • 1981 – powołanie zrzeszeń[8],
 • 1990 – początek procesu prywatyzacji zrzeszeń i podległych im przedsiębiorstw[9].

Funkcjonowały zjednoczenia ogólnokrajowe (np. branż przemysłowych, budownictwa specjalistycznego, biur projektów) oraz regionalne i wojewódzkie (np. budownictwa ogólnego, przemysłowego, komunalnego, rolniczego, wodnego i melioracji, państwowych gospodarstw rolnych, technicznej obsługi rolnictwa, przedsiębiorstw gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, przemysłu terenowego, handlu, wełnianego, węglowego itd.). Większość zjednoczeń produkcyjnych dysponowało własnymi podmiotami krajowej dystrybucji produkowanych wyrobów, cały szereg z nich, również własnymi przedsiębiorstwami handlu zagranicznego.

Obecnie nie istnieje już żadne z dawnych zjednoczeń, funkcjonują jednak firmy które z powodów marketingowych zachowały logo lub nazwę danego zjednoczenia. Wyjątkiem jest zjednoczenie Bumar, które nie zostało zlikwidowane, lecz przekształcone w grupę kapitałową.

Zjednoczenia, pod nazwami których funkcjonują obecnie (lub funkcjonowały do niedawna) firmy:

ZjednoczeniaEdytuj

 
Logo Zjednoczenia Gospodarki Rybnej (1971 rok)

Funkcjonowało około 150 ogólnokrajowych organów zarządzania o tej nazwie:

Uprawnienia zjednoczeń miało też kilkadziesiąt innych wydzielonych, podległych bezpośrednio ministerstwom organów zarządzania, np.:

oraz krajowe związki spółdzielczości pracy.

Lista zjednoczeń według używanych nazwEdytuj

 • Agromet” Zjednoczenie Przemysłu Maszyn Rolniczych, Warszawa
 • Bacutil” Zjednoczenie Przemysłu Paszowego, Warszawa
 • Biofiz” Zjednoczenie Przemysłu Pomocy Naukowych i Zaopatrzenia Szkół, Warszawa
 • Biomed” Zjednoczenie Wytwórni Surowic i Szczepionek, Warszawa
 • Budostal” Zjednoczenie Budownictwa Przemysłowego, Kraków
 • Budomasz” Zjednoczenie Przedsiębiorstw Remontowo-Budowlanych Przemysłu Maszynowego, Warszawa
 • Bumar” Zjednoczenie Przemysłu Maszyn Budowlanych, Warszawa
 • Cezal” Zjednoczenie Przedsiębiorstw Zaopatrzenia Lecznictwa, Warszawa
 • Chemak” Zjednoczenie Przemysłu Budowy Urządzeń Chemicznych, Warszawa
 • Chemitex” Zjednoczenie Przemysłu Włókien Sztucznych, Łódź
 • Domgos” Zjednoczenie Produkcji Sprzętu Gospodarstwa Domowego, Katowice
 • Elektromontaż” Zjednoczenie Przedsiębiorstw Robót Elektrycznych, Warszawa
 • Ema” Zjednoczenie Maszyn i Aparatów Elektrycznych, Warszawa
 • Erg” Zjednoczenie Przemysłu Organicznego i Tworzyw Sztucznych, Warszawa
 • Fermbud” Zjednoczenie Produkcji i Montażu Obiektów Inwentarskich, Poznań
 • Geokart” Zjednoczenie Przedsiębiorstw Geodezyjno-Kartograficznych, Warszawa
 • Herbapol” Zjednoczenie Przemysłu Zielarskiego, Warszawa
 • Hutmasz” Zjednoczenie Maszyn Hutniczych, Katowice
 • Instal” Zjednoczenie Przedsiębiorstw Instalacji Przemysłowych, Warszawa
 • Inżynieria” Zjednoczenie Budownictwa Inżynierii Miejskiej, Warszawa
 • Klima – Went” Zjednoczenie Przemysłu Urządzeń Wentylacyjno – Klimatyzacyjnych, Katowice
 • Las” Zjednoczenie Produkcji Leśnej, Warszawa
 • Meprozet” Zjednoczenie Montażu i Kompletowania Urządzeń Inwentarskich, Warszawa
 • Mera” Zjednoczenie Przemysłu Automatyki i Aparatury Pomiarowej, Warszawa
 • Metalchem” Zjednoczenie Budowy Aparatury Chemicznej, Gliwice
 • Metale” Zjednoczenie Górniczo – Hutnicze Metali Nieżelaznych, Katowice
 • Metalplast” Zjednoczenie Produkcji Elementów Wyposażenia Budownictwa, Poznań
 • Metex” Zjednoczenie Przemysłu Artykułów Technicznych i Galanteryjnych, Łódź
 • Mostostal” Zjednoczenie Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Przemysłowych, Warszawa
 • Naczelny Zarząd Wydawnictw” Zjednoczenie Przedsiębiorstw Wydawniczych, Warszawa
 • Nieorganika” Zjednoczenie Przemysłu Nieorganicznego, Warszawa
 • Omel” Zjednoczenie Przemysłu Sprzętu Optycznego i Medycznego, Warszawa
 • Orbis” Zjednoczenie Gospodarki Turystycznej, Warszawa
 • Organika” Zjednoczenie Przemysłu Organicznego, Warszawa
 • Ortmed” Zjednoczenie Przemysłu Ortopedycznego, Warszawa
 • Petrochemia” Zjednoczenie Przemysłu Rafineryjnego i Petrochemicznego, Kraków
 • PKS Zjednoczenie Państwowej Komunikacji Samochodowej, Warszawa
 • Plastofarb” Zjednoczenie Przemysłu Tworzyw i Farb, Mikołów
 • Polam” Zjednoczenie Sprzętu Oświetleniowego i Elektroinstalacyjnego, Warszawa
 • Polbaw” Zjednoczenie Przemysłu Bawełnianego, Łódź
 • Poldrób” Zjednoczenie Produkcji Drobiarskiej, Warszawa
 • Polifarb” Zjednoczenie Przemysłu Farb i Lakierów, Gliwice
 • Polmetal” Zjednoczenie Przemysłu Wyrobów Metalowych, Kraków
 • Polfa” Zjednoczenie Przemysłu Farmaceutycznego, Warszawa
 • Pollena” Zjednoczenie Przemysłu Chemii Gospodarczej, Warszawa
 • Polmag” Zjednoczenie Przemysłu Maszyn Górniczych, Katowice
 • Polmatex” Zjednoczenie Przemysłu Maszyn Włókienniczych, Łódź
 • Polmo” Zjednoczenie Przemysłu Motoryzacyjnego, Warszawa
 • Polmos” Zjednoczenie Przemysłu Spirytusowego, Warszawa
 • Polski Len” Zjednoczenie Przemysłu Lniarskiego, Łódź
 • Polsport” Zjednoczenie Przemysłu Sprzętu Sportowego, Warszawa
 • Ponar” Zjednoczenie Przemysłu Obrabiarkowego, Warszawa
 • Predom” Zjednoczenie Przemysłu Zmechanizowanego Sprzętu Domowego, Warszawa
 • Prema” Zjednoczenie Przemysłu Precyzyjnego, Warszawa
 • PRK Zjednoczenie Przedsiębiorstw Robót Kolejowych, Warszawa
 • Promer” Zjednoczenie Przedsiębiorstw Produkcji Maszyn i Urządzeń Handlowych, Warszawa
 • PZL” Zjednoczenie Przemysłu Lotniczego i Silnikowego, Warszawa
 • Ruch” Zjednoczenie Upowszechniania Prasy i Książki, Warszawa
 • Spomasz” Zjednoczenie Maszyn Przemysłu Spożywczego, Warszawa
 • Stolbud” Zjednoczenie Przemysłu Stolarki Budowlanej, Warszawa
 • Stomil” Zjednoczenie Przemysłu Gumowego, Łódź
 • Tasko” Zjednoczenie Przemysłu Taboru Kolejowego, Poznań
 • Techma” Zjednoczenie Modernizacji Przemysłu Maszynowego, Warszawa
 • Telkom” Zjednoczenie Przemysłu Teleelektronicznego, Warszawa
 • Transbud” Zjednoczenie Przedsiębiorstw Transportowo-Sprzętowych Budownictwa, Warszawa
 • Tricot” Zjednoczenie Przemysłu Dziewiarskiego i Pończoszniczego, Łódź
 • Unitra” Zjednoczenie Przemysłu Elektronicznego i Teletechnicznego, Warszawa
 • Unitra-Dom” Zjednoczenie Przemysłu Elektronicznego, Warszawa
 • Unitra-Elektron” Zjednoczenie Przemysłu Podzespołów i Materiałów Elektronicznych, Warszawa
 • Uzdrowiska Polskie” Zjednoczenie, Warszawa
 • Vis” Zjednoczenie Przemysłu Narzędziowego, Warszawa
 • Vitrocer” Zjednoczenie Przemysłu Szklarskiego i Ceramicznego, Warszawa
 • Wuteh” Zjednoczenie Producentów Wyposażenia Technicznego Handlu i Usług, Wrocław
 • Zelwod” Zjednoczenie Elektryfikacji i Zaopatrzenia Rolnictwa i Wsi w Wodę, Warszawa
 • Zemak” Zjednoczenie Przemysłu Budowy Maszyn Ciężkich, Warszawa
 • ZNTK Zjednoczenie Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego, Warszawa
 • Zremb” Zjednoczenie Mechanizacji Budownictwa, Warszawa

Organizacja zarządzania w innych krajach Rady Wzajemnej Pomocy GospodarczejEdytuj

Forma zarządzania w krajach ościennych była zróżnicowana i ulegała ewaluacji.

NRDEdytuj

Powołane w 1948 na terenach późniejszej NRD branżowe zrzeszenia, np. przemysłu stoczniowego (Vereinigung Volkseigener Werften – VVW), w 1959 przekształcono w zjednoczenia (np. Vereinigung Volkseigener Betriebe Schiffbau – VVB), w 1979 w kombinaty (np. Kombinat Schiffbau Rostock)[10][niewiarygodne źródło?][11][niewiarygodne źródło?]. Jednym z bardziej znanych było zjednoczenie przemysłu motoryzacyjnego Industrieverband Fahrzeugbau (IFA).

ZSRREdytuj

Od początku lat 60. w gospodarce ZSRR zaczęły funkcjonować zjednoczenia przedsiębiorstw (oбъединение предприятий)[12], zjednoczenia naukowo-produkcyjne (научно-производственное объединение)[13] i zjednoczenia produkcyjne (производственное объединение). Te ostatnie będące odpowiednikami naszych kombinatów. Były zjednoczenia wszechzwiązkowe lub podległe władzom poszczególnych republik.

Zjednoczenia naukowo-produkcyjne to samodzielne i samofinansujące się organizacje naukowo-produkcyjne, w skład których wchodzą m.in. placówki naukowo-badawcze, biura projektów, zakłady produkcyjne i zaplecza.

Zobacz teżEdytuj

UwagiEdytuj

 1. Lub Zjednoczenie Produkcji Wyrobów Powszechnego Użytku „Domgos”.
 2. W tym przypadku zjednoczeniami było np. 8 dyrekcji okręgowych kolei państwowych – DOKP.

PrzypisyEdytuj

 1. Uchwała Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów z października 1946 r. (uchwała nie publikowana) oraz Dekret z 3 stycznia 1947 r. o utworzeniu przedsiębiorstw państwowych (Dz.U. z 1947 r. nr 8, poz. 42).
 2. Uchwała Prezydium Rządu z 23 grudnia 1950 r. (M.P. z 1951 r. nr 5, poz. 63).
 3. K. Jeżowski: Zarządzanie przemysłem, PWE Warszawa 1970, s. 18.
 4. Uchwała nr 128 Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 1958 r. w sprawie zmian struktury organizacyjnej państwowego przemysłu kluczowego (uchwała nie publikowana).
 5. B. Gliński: Problemy zarządzania przedsiębiorstwami przemysłowymi, PWE Warszawa 1961, s. 146.
 6. Uchwała nr 383 R.M. z dnia 7 grudnia 1966 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania zjednoczeń przemysłowych (M.P. 69/66 poz. 327).
 7. Uchwała nr 242 Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1981 r. w sprawie zasad, trybu i terminu zniesienia zjednoczeń przedsiębiorstw państwowych (M.P. z 1981 r. nr 32, poz. 286).
 8. Ustawa z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz.U. z 1981 r. nr 24, poz. 122).
 9. Ustawa z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz.U. z 1990 r. nr 51, poz. 298) (uchylona).
 10. Schiffbau in der DDR.
 11. Vereinigung Volkseigener Betriebe.
 12. Hasło: Объединение предприятий, [w:] Słownik Finansowy (Финансовый словарь), [1].
 13. Hasło: Объединение научно-производственное, [w:] Encyklopedia Górnictwa (Горная энциклопедия), [2].

BibliografiaEdytuj

 • Bączek, Ryszard: Zarządzanie przemysłem w Polsce Ludowej, Wydawnictwa Uczelniane Politechniki Lubelskiej Lublin 1979, 256 s.

Linki zewnętrzneEdytuj