Zmienna diagnostyczna

Ten artykuł dotyczy modelowania atmosfery. Zobacz też: inne prognozy i diagnozy, m.in. cecha statystyczna w epidemiologii.

Zmienna diagnostyczna – wartość jaką uzyskuje się na podstawie zmiennych prognostycznych w modelu ogólnej cyrkulacji atmosfery lub oceanu czy modelu prognozy pogody podczas rozwiązywania równań fizycznych.

Zazwyczaj jest to strumień promieniowania, opad deszczu, pokrywa chmur, i wiele innych wartości, które zależą od takich wielkości jak temperatura czy prędkość wiatru (zmienne prognozowane w modelu).