Zofia Ligęza-Skotnicka

Zofia Ligęzianka-Skotnicka herbu Półkozic (zmarła w 1652) – kasztelanowa połaniecka, córka Mikołaja Ligęzy, (ok. 1530-1603) oraz Elżbiety Jordanówny – kasztelanki krakowskiej, córki Spytka Wawrzyńca Jordana, żony Stanisława Bonera i Mikołaja Ligęzy.

Zofia Ligęza-Skotnicka
Herb
Półkozic
Rodzina Ligęzowie herbu Półkozic
Data śmierci 1652
Ojciec Mikołaj Ligęza
Matka Elżbieta Jordan
Mąż

Jan Skotnicki

ŻyciorysEdytuj

Jej bratem był Mikołaj Spytek Ligęza (ok. 1562-1637) - kasztelan sandomierski

Żona Jana Skotnickiego (prototypu postaci Rejenta Milczka z Zemsty Aleksandra Fredry) - kasztelana połanieckiego.

Zofia Ligęzianka-Skotnicka zapisała się w historii Krosna, m.in. jako fundatorka kolegium Roratystów, na które przekazała w 1645 roku swój pałac - dawną siedzibę biskupów przemyskich. Była też w latach 1644-1649 fundatorką klasztoru Zgromadzenia Bernardynek w Rzeszowie

BibliografiaEdytuj

  • Halina Kowalska: Ligęza Mikołaj z Bobrku h. Półkozic w: Polski Słownik Biograficzny, t. XVII, 1972