Otwórz menu główne
Część działu

zoologii

Animal diversity October 2007.jpg

Dziedziny zoologii

antrozoologia · arachnologia · entomologia . etologia · herpetologia · ichtiologia · karcynologia · konchiologia · malakologia · neuroetologia · ornitologia · planktologia · paleozoologia · prymatologia · teriologia · zoogeografia · zoopsychologia · zoosemiotyka

Słynni zoolodzy

Louis Agassiz · Arystoteles
Georges Cuvier · Charles Darwin
William Kirby · Karol Linneusz
Konrad Lorenz · Richard Owen
Alfred Russel Wallace · więcej...

Zoosemiotyka – nauka o sygnałach w świecie zwierząt, wyłoniona z etologii i semiotyki.

Zoosemiotyka zajmuje się rozpoznawaniem i klasyfikacją sygnałów fizycznych i chemicznych, znaków i symboli generowanych przez zwierzęta oraz form i metod porozumiewania się zwierząt, zarówno w zakresie komunikacji wewnątrzgatunkowej, jak i międzygatunkowej. Zajmuje się również ustalaniem cech wspólnych i różnic z językiem ludzkim. Dzieli się na zoosemantykę, zoosyntaktykę i zoopragmatykę.

Termin zoosemiotyka wprowadził amerykański językoznawca Thomas A. Sebeok w 1963[1].

Sygnały zwierząt są analizowane i klasyfikowane według różnych kryteriów, m.in. kanału propagacji (wizualne, akustyczne, chemiczne, elektryczne i dotykowe), pełnionej funkcji (rozmnażanie, wyznaczanie areałów osobniczych, sygnały alarmowe), zasięgu działania, a także kontekstu wysyłanego sygnału.

Zoosemiotyka nie jest nauką samodzielną, lecz interdyscyplinarną. Jest związana z rozwojem etologii, socjobiologii i badaniami inteligencji zwierząt, łączy je z teorią informacji i teorią komunikacji, a wraz z muzykologią tworzy zoomuzykologię[2] – wchodzącą w zakres zainteresowania biomuzykologii dziedzinę zajmującą się muzycznym aspektem dźwięków wytwarzanych przez zwierzęta.

Do osób, które oprócz Sebeoka przyczyniły się do dynamicznego rozwoju zoosemiotyki należą m.in.:

PrzypisyEdytuj

  1. Semiotics Encyclopedia Online, Zoosemiotics (en)
  2. Termin wprowadzony przez Francois Bernard Mâche w Musique, mythe, nature, ou les Dauphins d'Arion) (1983).

Zobacz teżEdytuj

BibliografiaEdytuj

  1. Maran, Timo; Martinelli, Dario; Turovski, Aleksei (eds.), 2011. Readings in Zoosemiotics. (Semiotics, Communication and Cognition 8.). Berlin: De Gruyter Mouton.
  2. Kull, Kalevi 2014. Zoosemiotics is the study of animal forms of knowing. Semiotica 198: 47–60.[1]
  3. Thomas A. Sebeok, November 9, 1920 – December 21, 2001, International Association for Semiotic Studies (en)
  4. Sebeok, T. A. (1972). Perspectives in zoosemiotics. Mouton, The Hague.
  5. Sebeok, T. A. (1976). Contribution to the doctrine of signs. Bloomington: Indiana Univ. RCLSS Publ.