Otwórz menu główne

Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość Stowarzyszenie Społeczno-Kombatanckie

Ten artykuł dotyczy stowarzyszenia założonego w 1990. Zobacz też: Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość.

Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość Stowarzyszenie Społeczno-Kombatanckie (Zrzeszenie WiN) – ogólnopolska organizacja pozarządowa z siedzibą w Lublinie, założona w 1990, skupiająca byłych żołnierzy Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, organizacji antykomunistycznych, a także osoby niebędące kombatantami.

Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość Stowarzyszenie Społeczno-Kombatanckie
Państwo  Polska
Siedziba Lublin
Data założenia 27 października 1990
Rodzaj stowarzyszenia stowarzyszenie
Zasięg Rzeczpospolita Polska
Prezes Zarządu Głównego Zbigniew Młyniec
Nr KRS 0000098174
Data rejestracji 12 marca 2002
brak współrzędnych

Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość Stowarzyszenie Społeczno-Kombatanckie kontynuuje tradycję i dorobek Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość (1945–1947).

Statut Zrzeszenia WiN wskazuje cele typowe dla środowisk kombatanckich, a w szczególności: starania o uzyskanie uprawnień kombatanckich, których reżim PRL odmawiał WiN-owcom, upamiętnianie w różnych formach działalności niepodległościowej WiN, podjęcie działalności wydawniczej, wypowiadanie się w sprawach ogólnych, istotnych nie tylko dla środowisk kombatanckich, lecz dla całego kraju.

Zrzeszenie ma strukturę ogólnopolską. Zarząd Główny mieści się w Lublinie, któremu podporządkowane są 4 obszary (oddziały): Centralny (Łódź), Południowy (Kraków), Wschodni (Lublin), Zachodni (Wrocław)[1]. Najmniejszą jednostką organizacyjną są koła terenowe. Najwyższą władzą Zrzeszenia jest Zjazd Delegatów. W okresach międzyzjazdowych władzę sprawują Zarząd Główny i Główna Komisja Rewizyjna. Członkowie tych ciał są wybierani przez kolejny Zjazd Delegatów na okres czterech lat. Działalnością Związku kieruje prezes Zarządu Głównego. W skład Zarządu Głównego wchodzą prezesi istniejących obszarów.

Prezesi Zarządu Głównego Zrzeszenia WiNEdytuj

  • gen. bryg. Mieczysław Huchla (1990–1996)
  • płk Jerzy Woźniak (1996–2003)
  • dr hab. Janusz Kurtyka (2003–2010)
  • mjr Jerzy Pasierbiak (2010–2012)
  • ppłk Stanisław Gajewski (p.o. 2012)
  • kpt. Zbigniew Młyniec (2012–nadal)

WydawnictwaEdytuj

Od 1992 r. Komisja Historyczna Zrzeszenia WiN wydaje „Zeszyty Historyczne WiN-u”, dotyczące dziejów walki Polaków o niepodległość w latach 1939–1989. Szczególne miejsce zajmuje na ich łamach zagadnienie oporu zbrojnego z lat 1944/45–1956. Są one zasługą Andrzeja Zagórskiego, historyka, który zaprojektował profil tematyczny i przy udziale Ludwika Nalezińskiego realizował wszystkie prace redakcyjne, organizacyjne, rozliczeniowe – aż do kolportażu włącznie – jako prace społeczne[2]. Obecnie funkcję redaktora naczelnego pełni dr Wojciech Frazik.

Organizacja wydaje również czasopismo „Orzeł Biały”, jako miesięcznik oparty na wzorach takiego samego tytułu Biuletynu Zarządu Obszaru Południowego WiN z lat 1946–1947.

PrzypisyEdytuj

  1. Oddziały Zrzeszenie Wolność I Niezawisłość Stowarzyszenie Społeczno-Kombatanckie, mojepanstwo.pl [dostęp 2017-11-20] (ang.).
  2. Mieczysław Huchla |, zhwin.pl [dostęp 2017-11-20] (pol.).