Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej (ZHR) – organizacja harcerska, powołana 12 lutego 1989 przez instruktorów z terenu całej Polski. Powstała, aby zjednoczyć wysiłki niezależnych środowisk harcerskich poprzez powołanie alternatywnej ogólnopolskiej organizacji harcerskiej.

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
Data powstania 12 lutego 1989
Liczebność 16 716 [31.12.2015][1]
Zasięg działalności Polska
Siedziba ul. Litewska 11/13

00-589 Warszawa

Władze
Przewodniczący hm. Grzegorz Nowik
Naczelnicy hm. Dominika Romanowicz

hm. Michał Markowicz

Strona internetowa
Siedziba Związku przy ul. Litewskiej 11/13 w Warszawie

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej jest organizacją non-profit, od 20 kwietnia 2004 zarejestrowany jest jako organizacja pożytku publicznego. Związek opiera swoją działalność wychowawczą na społecznej pracy członków.

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej odwołuje się do tradycji ideowej skautingu i polskiego harcerstwa, chce kontynuować zasady programowe, metodyczne i organizacyjne Związku Harcerstwa Polskiego lat 1918–1939 oraz twórczo rozwijać dorobek niezależnych środowisk harcerskich działających po 1945 w ZHP i poza nim. ZHR używa tradycyjnego hymnu, odznak i symboliki harcerskiej. Lilijka harcerska będąca symbolem ZHR (tradycyjna lilijka przepasana w węźle biało-czerwoną szarfą) została zaprojektowana w 1989 przez hm. Małgorzatę Wojtkiewicz z Sopotu.

Związek wychowuje w oparciu o wartości chrześcijańskie. Jest organizacją otwartą dla wszystkich osób poszukujących wiary, których postawa osobista jest inspirowana Prawem i Przyrzeczeniem harcerskim, przy czym instruktorki i instruktorzy są chrześcijanami.

Związek jest niezależny organizacyjnie i ideowo od jakiejkolwiek partii politycznej[2]. Związek od kilkunastu lat współpracuje z Confederation of European Scouts posiadając tam status członka współpracującego (ang. associate member)[3], a także uczestniczy w organizowanym przez nich co cztery lata Eurojamie. ZHR od wielu lat współpracuje z organizacjami harcerskimi poza granicami kraju, w tym Związkiem Harcerstwa Polskiego działającym poza granicami kraju, Związkiem Harcerstwa Polskiego na Litwie i Harcerstwem Polskim na Ukrainie, czego owocem było podpisanie 14 października 2017 roku w Krakowie Porozumienia Organizacji Harcerskich[4].

HistoriaEdytuj

Istotne elementy dla programuEdytuj

Biała Służba jako służba pomocnicza pielgrzymom podczas pielgrzymek papieskich stała się elementem kształtującym ZHR. Biała służba w istotny sposób skupiła i zintegrowała harcerstwo, które skrystalizowało się w formie RHR-u, stając się ważnym elementem rodowodu ZHR.

ZHR od początku istnienia poprzez Referat Wschód gromadzący różne środowiska z całej Polski angażował się we współpracę z polskimi organizacjami harcerskimi w krajach byłego ZSRR. Działanie przyniosło efekt w postaci wsparcia kształceniowego oraz wymiany metodycznej i programowej. Ważnym elementem działania Referatu Wschód stało się pełnienie służby na rzecz rodaków mieszkających poza granicami Polski.

WładzeEdytuj

 • Władze naczelne:
  • Zjazd ZHR – najwyższa władza ZHR, zwoływany jest co 2 lata
  • Rada Naczelna ZHR – składająca się z: 22 członków wybranych przez Zjazd ZHR, Przewodniczącego ZHR, Naczelniczki Harcerek, Naczelnika Harcerzy oraz 12 przewodniczących zarządów okręgów
  • Naczelnictwo ZHR – zarząd ZHR, Skład: Przewodniczący ZHR, Naczelniczka Harcerek, Naczelnik Harcerzy oraz 8 członków wybranych przez Radę Naczelną w tym: 2 wiceprzewodniczących, Sekretarz Generalny ZHR, Naczelny Kapelan, Skarbnik i Komisarz Zagraniczny
  • Przewodniczący ZHR
  • Naczelniczka Harcerek ZHR
  • Naczelnik Harcerzy ZHR,
  • Komisja Rewizyjna ZHR – 7 członków wybranych przez Zjazd ZHR kontroluje działalność władz Związku oraz jednostek organizacyjnych pod względem przestrzegania przez nie Statutu, regulaminów Związku oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa, kontroluje gospodarkę majątkową Związku, oraz przedstawia władzom Związku i jednostkom organizacyjnym informacje, zalecenia, i wnioski wynikające z kontroli.
  • Sąd Harcerski ZHR – 5 członków wybranych przez Zjazd ZHR rozpatruje apelacje członków Związku, usuniętych ze Związku lub w inny sposób ukaranych dyscyplinarnie przez władze, rozstrzyga wszelkie spory między członkami Związku oraz między tymi członkami a władzami Związku oraz spory majątkowe pomiędzy okręgami ZHR posiadającymi osobowość prawną oraz pomiędzy tymi okręgami a Związkiem.

Aktualne Władze NaczelneEdytuj

Struktura organizacyjnaEdytuj

Struktury organizacyjne w
Organizacja Harcerzy ZHR Organizacja Harcerek ZHR
Naczelnik Harcerzy ZHR Naczelniczka Harcerek ZHR
Główna Kwatera Harcerzy ZHR Główna Kwatera Harcerek ZHR
chorągwie harcerzy ZHR chorągwie harcerek ZHR
Hufce męskie ZHR hufce żeńskie ZHR
gromady męskie, drużyny męskie, kręgi męskie gromady żeńskie, drużyny żeńskie, kręgi żeńskie

ZlotyEdytuj

Zloty (ang. jamboree) są tradycyjnymi spotkaniami harcerzy i skautów.

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

 1. Sprawozdanie OPP ZHR za 2015 roku
 2. Statut ZHR par. 4 pkt 6. [dostęp 2011-06-29].
 3. Confederation of European Scouts (ang.). [dostęp 2018-08-22].
 4. Porozumienie Organizacji Harcerskich (pol.). [dostęp 2018-08-22].
 5. Kustosz Pamięci Narodowej 2016. ipn.gov.pl. [dostęp 2018-03-01].

Linki zewnętrzneEdytuj