Otwórz menu główne

Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych

Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ang. Association of Business Service Leaders in Poland, ABSL) – ogólnopolska organizacja zrzeszająca przedstawicieli firm z sektora nowoczesnych usług biznesowych.

Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych w Polsce
Ilustracja
Państwo  Polska
Siedziba Rondo ONZ 1, Warszawa
Data założenia 21 maja 2009
Prezes Jacek Levernes
brak współrzędnych
Strona internetowa

Spis treści

HistoriaEdytuj

W 2009 roku Jacek Levernes był współzałożycielem Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych w Polsce (ABSL)[1], organizacji zrzeszającej ponad 180 działających w Polsce globalnych korporacji sektora usług biznesowych. Jego pierwszym prezesem w 2009 roku został Jacek Levernes; funkcję tę pełni do chwili obecnej[2]. Levernes był pomysłodawcą powstania stowarzyszenia w czasie, kiedy na polskim rynku funkcjonowało 300 centrów usług wspólnych, zatrudniających łącznie 40 tys. osób[3] (stan na I kw. 2016 to 936 centrów i ponad 212 tys. osób[4]). Levernes zaprosił do współpracy największych wówczas zagranicznych i krajowych inwestorów z sektora nowoczesnych usług biznesowych, którzy działali na terenie Polski, w tym Procter & GambleHewlett-PackardAccentureCapgeminiCredit Suisse GroupIBMCitibankShellUBS.

20 listopada 2009 roku Jacek Levernes był sygnatariuszem deklaracji współpracy między ABSL, Ministerstwem Gospodarki (reprezentowanym przez ówczesnego ministra gospodarki Waldemara Pawlaka oraz podsekretarza stanu Rafała Baniaka) oraz Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych, której celem było budowanie korzystnych warunków gospodarczych i prawnych dla powstawania nowych inwestycji i rozwoju sektora nowoczesnych usług biznesowych w Polsce.

CzłonkowieEdytuj

Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych w Polsce zrzesza ponad 180 podmiotów gospodarczych, których centra funkcjonują w kraju.

Członkowie założycieleEdytuj

DziałaniaEdytuj

Doroczna Konferencja ABSLEdytuj

Od 2009 roku ABSL organizuje Doroczną Konferencję ABSL. Wydarzenie to rokrocznie gromadzi średnio 1000 gości – managerów wysokiego szczebla, przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, analityków i liderów opinii – i stanowi unikalną platformę wymiany idei i doświadczeń liderów sektora nowoczesnych usług biznesowych i interesariuszy branży. Tematyka konferencji oscyluje wokół kondycji sektora usług nowoczesnych, polskiej gospodarki oraz bieżących problemów i wyzwań w globalnej polityce i makroekonomii. W minionych edycjach, gośćmi Konferencji byli m.in.:

Goście polscyEdytuj

Goście zagraniczniEdytuj

Międzynarodowa Konferencja ABSLEdytuj

Kolejnym przedsięwzięciem ABSL jest Międzynarodowa Konferencja ABSL, którą Związek organizuje w partnerstwie z Bloomberg L.P. Jej pierwsza edycja odbyła się w 2015 roku w Nowym Jorku, a druga – w 2016 roku w Londynie. Podczas spotkań z politykami i biznesmenami z całej Europy omawiane są bieżące tematy gospodarcze oraz status Polski i Europy Środkowo-Wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem atrakcyjności inwestycyjnej, na rynku europejskim i światowym. Partnerem medialnym ABSL, w kontekście dorocznej Konferencji ABSL, jak i Międzynarodowej Konferencji, jest także Financial Times.

Come CloSeR – deklaracja Biznes Bliżej NiepełnosprawnościEdytuj

W 2016 roku ABSL objął patronatem Come CloSeR Show, stworzony przez Fundację Menedżerowie Jutra MOFFIN, ogłaszając przy tym deklarację Biznes Bliżej Niepełnosprawności[5].

Założeniem programu jest wsparcie osób niepełnosprawnych w obecności na rynku pracy.

PrzypisyEdytuj

  1. Historia – ABSL, absl.pl [dostęp 2017-01-30] (pol.).
  2. Zarząd – ABSL, absl.pl [dostęp 2017-01-30] (pol.).
  3. Centra usług się jednoczą, „pb.pl” [dostęp 2017-01-30] (pol.).
  4. ABSL, Sektor Nowoczesnych Usług Biznesowych w Polsce 2016, 2016.
  5. Super User, Informacje – Come CloSeR Show, comeclosershow.eu [dostęp 2016-11-14].