Związek Młodzieży Polskiej „Przyszłość”

Związek Młodzieży Polskiej „Przyszłość” (PET) – tajna, trójzaborowa organizacja wewnętrzna Organizacji Młodzieży Narodowej Szkół Średnich, działająca w zaborze rosyjskim i austriackim w latach 1901-1922. W zaborze pruskim była to wewnętrzna organizacja Towarzystwa Tomasza Zana. Wcześniej, w latach 1899-1901 działała pod nazwą Czerwona róża, w latach 1901-1902 – pod nazwą Iks. Powstała z inicjatywy działaczy Związku Młodzieży Polskiej „Zet”

Celem PET-u była walka o niepodległość Polski i samokształcenie młodzieży, w tym szczególnie nauka języka polskiego i historii Polski.

W Królestwie Polskim PET kierował Organizacją Młodzieży Narodowej.

PET poparł strajk szkolny w 1905 roku i bojkot rosyjskich szkół rządowych.

Z tym tematem związana jest kategoria: Członkowie Związku Młodzieży Polskiej „Przyszłość”.

Zobacz też edytuj

Bibliografia edytuj

  • Józef Pietrusza (red.), Związek Polskiej Młodzieży Demokratycznej w okresie II Rzeczpospolitej i II wojny światowej. Kraków, 1996 ISBN 83-87171-02-6.
  • ZET w walce o niepodległość i budowę państwa, szkice i wspomnienia, Tadeusz Wacław Nowacki (red.), Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1996, ISBN 83-01-12142-4, OCLC 830126717.
  • Tadeusz W. Nowacki, Zwycięska walka młodzieży o szkołę polską 1901-1917. „Niepodległość i Pamięć” nr 26, Warszawa, 2007.