Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty (ang. Union of Towns and Communes of the Parsęta River Basin) – związek międzygminny utworzony w czerwcu 1992 roku. Zrzesza 20 gmin, w tym 2 miejskie, 5 miejsko-wiejskich i 13 wiejskich[1]. Obszar działania związku wynosi około 4200 km²[potrzebny przypis], a liczba ludności to około 265 tysięcy osób[potrzebny przypis].

W 2013 r. wydatki budżetu związku wynosiły 32,1 mln zł, a dochody budżetu 42,2 mln zł. Zadłużenie na koniec 2013 r. wynosiło 1,2 mln zł. Największe środki z budżetu związku przeznacza się na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (w 2013 r. – 86,5% wydatków)[2].

Cele związku edytuj

Celami związku jest:

Ponadto związek zajmuje się przygotowywaniem dokumentacji technicznych na zagospodarowanie wód dorzecza Parsęty i rozwiązaniem problemów gospodarki wodno-ściekowej oraz opracowywaniem wniosków do różnych funduszy i fundacji o przyznanie środków finansowych na realizację swoich celów statutowych.

Miasta i gminy związku edytuj

Do związku należą:

Historia edytuj

Pierwszym programem realizowanym przez Związek była Gospodarka Wodami Parsęty. Rozpoczęty został w roku 1994, a miał na celu budowę kanalizacji sanitarnych i oczyszczalni. Na jego realizacje związek pozyskał środki z funduszu Phare. Wybudowano wówczas kanalizację sanitarną w Barwicach, oczyszczalnię ścieków w Grzmiącej, oraz podłączono pięć miejscowości gminy Karlino do sieci kanalizacyjnej i zmodernizowano oczyszczalnię ścieków w Karlinie, Białogardzie i Barwicach. Koszt inwestycji sięgnął wówczas 10 milionów złotych[1]. W późniejszym czasie Związek opracował tzw. Master Plan czyli Strategię Rozwoju Zrównoważonego Gmin Dorzecza Parsęty. Program wprowadził w życie Agendę 21, opracowując przy tym standardy działania w zakresie ochrony środowiska w dorzeczu Parsęty. Plan miał pełnić zadanie dokumentu strategicznego określającego asady realizacji polityki ekorozwoju na terenie dorzecza, uwzględniając jednocześnie uwarunkowania społeczne, gospodarcze i przyrodnicze gmin, oraz potencjał regionu[1].

Programy zrealizowane edytuj

Do programów realizowanych przez związek zalicza się :

 • Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w Dorzeczu Parsęty,
 • AGORA – Sieć Zrównoważonego Rozwoju Turystyki w Regionie Morza Bałtyckiego,
 • "Śladami historii w Dorzeczu Parsęty" – rozwój transgranicznej oferty,
 • Opracowanie Subregionalnego Programu Rewitalizacji Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Parsęty na bazie Polsko-Niemieckiego Markowego Produktu Turystycznego Szlak „Solny”,
 • Centrum Obsługi i Doradztwa dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw,
 • Wspieranie działań i placówek na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w celu rozwoju współpracy polsko niemieckiej,
 • Wrota Parsęty. wrota.parseta.pl. [zarchiwizowane z tego adresu (2010-07-09)]. – usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty,
 • Salmon,
 • ISPA
 • gospodarka wodna Parsęty, zrównoważony rozwój gmin dorzecza Parsęty, program gazyfikacji,

Przypisy edytuj

 1. a b c Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęta. Bydgoszcz/Karlino: Agencja Reklamowo-Wydawnicza "Omega"/Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęta, 2000/2001, s. 2-3.
 2. Zobowiązania jst IV kwartał 2013r. / Wykonanie budżetów jst IV kwartał 2013r.. Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie. [dostęp 2014-10-02].

Linki zewnętrzne edytuj