Związek Niezależnej Młodzieży Socjalistycznej „Spartakus”

Związek Niezależnej Młodzieży Socjalistycznej „Spartakus” (ZNMS „Spartakus”) – jedna z pierwszych konspiracyjnych socjalistyczno-rewolucyjnych organizacji młodzieżowych założona w 1935 r. z inicjatywy Związku Niezależnej Młodzieży Socjalistycznej i Czerwonego Harcerstwa. Prowadził ukrytą działalność wśród młodzieży szkół średnich.

Związek prowadził działania w czasie II wojny światowej jako organizacja konspiracyjna pod kierownictwem Hanki Sawickiej i Ładysława Buczyńskiego. W 1941 doszło do rozpadu organizacji z powodu różnic w poglądach na kwestię przystąpienia do walki zbrojnej przeciwko Niemcom. Niektórzy członkowie Związku Młodzieży Socjalistycznej „Spartakus” kontynuowali działalność konspiracyjną w Stowarzyszeniu Przyjaciół ZSRR, a następnie w Związku Walki Wyzwoleńczej.

Jej członkiem przed wojną był Krzysztof Kamil Baczyński.

BibliografiaEdytuj