Związek Obrony Prawa i Wolności Ludu

Związek Obrony Prawa i Wolności Ludukomitet wyborczy powstały po skróceniu przez prezydenta Ignacego Mościckiego kadencji Sejmu RP, zawiązany 9 września 1930 roku przez partie tworzące antysanacyjny Centrolew jako reakcja na autorytarne rządy Józefa Piłsudskiego. Odpowiedzią władz było aresztowanie w nocy z 9 na 10 września 19 byłych posłów, przywódców nowo powstałej organizacji. Wśród uwięzionych i osadzonych w twierdzy brzeskiej znaleźli się m.in. Wincenty Witos, Władysław Kiernik, Karol Popiel i Wojciech Korfanty.

Związek Obrony Prawa i Wolności Ludu
Data założenia 9 września 1930
Ideologia polityczna centro-lewicowa, demokratyczna

Wybory przeprowadzone po rozprawie z opozycją zyskały nazwę wyborów brzeskich.