Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej – ogólnopolskie stowarzyszenie zrzeszające Ochotnicze Straże Pożarne i inne osoby prawne w celu wykonywania zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej i różnych form pracy kulturalno-oświatowej. Został powołany 28 grudnia 1956. Działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2020 r. poz. 2261), ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 869), oraz własnego statutu.

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej
Państwo

 Polska

Siedziba

Warszawa

Data założenia

1921

Rodzaj stowarzyszenia

Związek stowarzyszeń

Status

OPP

Zasięg

Rzeczpospolita Polska i zagranica

Prezes

Waldemar Pawlak

Nr KRS

0000116212

Data rejestracji

24 czerwca 2002

brak współrzędnych
Strona internetowa

Wybrane cele Związku edytuj

 • działanie na rzecz ochrony życia, zdrowia i mienia przed pożarami, klęskami żywiołowymi i zagrożeniami ekologicznymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami,
 • rzecznictwo i reprezentowanie członków Związku wobec organów administracji publicznej,
 • wykonywanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej zleconych przez organy administracji publicznej,
 • współtworzenie i opiniowanie aktów normatywnych dotyczących ochrony przeciwpożarowej,
 • działanie na rzecz ochrony środowiska,
 • informowanie o występujących zagrożeniach pożarowych i innych zagrożeniach miejscowych oraz sposobach im zapobiegania,
 • rozwijanie i upowszechnianie działalności kulturalnej,
 • rozwijanie i krzewienie kultury fizycznej i sportu,
 • organizowanie pożarniczego i obronnego wychowania dzieci i młodzieży.

Struktura Związku edytuj

Władze Związku (w sensie ogólnym) edytuj

Główny edytuj

Oddział wojewódzki edytuj

Oddział powiatowy edytuj

Oddział gminny edytuj

Straż OSP edytuj

Zarys historii, początki edytuj

W Galicji edytuj

 • 1860 – w Krakowie powstaje Krajowe Towarzystwo Ubezpieczeń od Ognia, od swojego patrona św. Floriana zwane "Florianką",
 • 1862 – początek akcji tworzenia pierwszych stowarzyszeń strażackich:
 • 1865 – Kraków, Gródek, Tarnów, Zator[1]
 • 1867 – Wadowice,
 • 1868 – Lwów, Stanisławów,
 • 1869 – Bochnia,
 • 1871 – Brody, Przemyśl, Sambor, Żywiec,
 • 1872 – Chrzanów,
 • 1875 – we Lwowie I Krajowy Zjazd Strażacki powołuje Krajowy Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Królestwa Galicji i Lodomerii z Wielkim Księstwem Krakowskim.

W Królestwie Polskim edytuj

 • 1864 – powstaje OSP w Kaliszu (Kaliska Straż Ogniowa)
 • 1871 – powstaje OSP w Częstochowie
 • 1881 – działa 27 organizacji strażackich
 • 1915 – władze rosyjskie zatwierdzają ustawę Towarzystwa Świętego Floriana
 • 1916 – w Warszawie Ogólnokrajowy Zjazd Straży Ogniowych powołuje Związek Floriański

W Prusach edytuj

 • 1858 – Powstaje Ochotnicza Straż Pożarna w Raciborzu
 • 1860 – Powstają Ochotnicze Straże Pożarne w Gliwicach i Głogówku
 • 1862 – Powstaje Ochotnicza Straż Pożarna w Opolu
 • 1863 – Powstaje Ochotnicza Straż Pożarna w Strzelcach Opolskich
 • 1864 – Powstają Ochotnicze Straże Pożarne w Mysłowicach i Chorzowie
 • 1867 – Powstaje Ochotnicza Straż Pożarna w Śremie
 • 1873 – Powstaje Ochotnicza Straż Pożarna w Nysie
 • 1874 – Powstają Ochotnicze Straże Pożarne w Bytomiu i Pszczynie
 • 1876 – Utworzenie Górnośląskiego Podzwiązku Straży Pożarnych skupiającego 41 ochotniczych i 5 zakładowych straży pożarnych z Regencji Opolskiej.
 • 1863 – powstaje Prowincjonalny Śląsko-Poznański Związek Strażacki, który w 1893 r. Przekształca się w:

Prusy Zachodnie edytuj

 • 1862 – Powstaje Ochotnicza Straż Pożarna w Brodnicy

We wrześniu 1921 r. Związki działające pod zaborami łączą się w jeden – Główny Związek Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

We wrześniu 1921 r. Związki działające pod zaborami łączą się w jeden – Główny Związek Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Aktualne władze edytuj

 
Waldemar Pawlak – prezes Zarządu Głównego

Zarząd Główny[2] edytuj

Upamiętnienie edytuj

W 2021 wprowadzono do obiegu upamiętniającą setną rocznicę powstania organizacji srebrną monetę o nominale 10 zł, w wielkości emisji do 12 tys. sztuk[4].

Zobacz też edytuj

Linki zewnętrzne edytuj

Przypisy edytuj

 1. tygodnik-rolniczy.pl: OSP Zator: Dużo się dzieje u zatorskich strażaków. www.tygodnik-rolniczy.pl. [dostęp 2020-03-08].
 2. Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP | Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP. www.zosprp.pl. [dostęp 2022-02-08].
 3. XV Zjazd Krajowy Związku OSP RP. Strategia Florian 2050 przyjęta.. zosprp.pl. [dostęp 2022-10-03].
 4. Zarządzenie nr 33/2021 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, upamiętniającej 100-lecie powstania Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP (M.P. z 2021 r. poz. 1074)