Otwórz menu główne

Związek Postępowo-Demokratyczny

Związek Postępowo-Demokratyczny, Polska Partia Postępowa, Postępowa Demokracja (pedecja) – polska partia liberalno-demokratyczna założona w grudniu 1904 w Królestwie Polskim przez twórcę polskiego pozytywizmu Aleksandra Świętochowskiego. Zwalczała politycznie endecję.

Głosił program autonomii Królestwa Polskiego w ramach rosyjskiej monarchii konstytucyjnej, postulował powołanie sejmu w Warszawie i wprowadzenie ustawodawstwa socjalnego. Pozostawał w opozycji do Stronnictwa Narodowo Demokratycznego.

W 1906 członek prawego skrzydła ZPD Henryk Konic utworzył Związek Demokratyczny, przekształcony wkrótce w Polską Partię Postępową (PPP). W 1907 nastąpiło ponowne zjednoczenie wszystkich frakcji ZPD i powstało Polskie Zjednoczenie Postępowe. W 1909 PPP ponownie usamodzielniła się, a w 1919 weszła w skład Związku Ludowo-Narodowego.

Główni działacze: Aleksander Świętochowski, Aleksander Lednicki, Henryk Konic. Organy prasowe: „Echa Kieleckie”, „Prawda”, „Gazeta Handlowa”.

Linki zewnętrzneEdytuj