Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1952

Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1952 reprezentowało 295 zawodników (255 mężczyzn i 40 kobiet). Był to pierwszy start reprezentacji ZSRR na letnich igrzyskach olimpijskich.

Letnie Igrzyska Olimpijskie 1952
Kod MKOl

URS

Letnie Igrzyska Olimpijskie 1952
Helsinki
Chorąży

Jakow Kucenko

Liczba zawodników

295 w 18 dyscyplinach

Medale
Pozycja: 2.
Złoto
22
Srebro
30
Brąz
19
Razem
71

Zdobyte medale edytuj

Medal Zawodnik Dyscyplina sportowa Konkurencja
  Złoto Wiktor Czukarin   Gimnastyka wielobój mężczyzn
  Złoto Wiktor Czukarin   Gimnastyka skok mężczyzn
  Złoto Wiktor Czukarin   Gimnastyka koń z łękami mężczyzn
  Złoto Hrant Szahinian   Gimnastyka kółka mężczyzn
  Złoto Wiktor Czukarin
Hrant Szahinian
Jewgienij Korolkow
Dmytro Leonkin
Walentin Muratow
Michaił Pierlman
Władimir Bielakow
Iosif Bierdijew
  Gimnastyka wielobój drużynowy mężczyzn
  Złoto Marija Horochowśka   Gimnastyka wielobój kobiet
  Złoto Jekatierina Kalinczuk   Gimnastyka skok kobiet
  Złoto Nina Boczarowa   Gimnastyka równoważnia
  Złoto Marija Horochowśka
Nina Boczarowa
Galina Minaiczewa
Galina Urbanowicz
Piełagieja Daniłowa
Galina Szamraj
Medea Dżugeli
Jekatierina Kalinczuk
  Gimnastyka wielobój drużynowy kobiet
  Złoto Nina Romaszkowa   Lekkoatletyka rzut dyskiem kobiet
  Złoto Galina Zybina   Lekkoatletyka pchnięcie kulą kobiet
  Złoto Jurij Tiukałow   Wioślarstwo jedynka mężczyzn
  Złoto Anatolij Bogdanow   Strzelectwo Karabin 3 postawy 300 m
  Złoto Trofim Łomakin   Podnoszenie ciężarów waga lekkociężka
  Złoto Rafael Czimiszkiani   Podnoszenie ciężarów waga piórkowa
  Złoto Iwan Udodow   Podnoszenie ciężarów waga kogucia
  Złoto Boris Gurewicz   Zapasy 52 kg styl klasyczny
  Złoto Jakow Punkin   Zapasy 62 kg styl klasyczny
  Złoto Szazam Safin   Zapasy 67 kg styl klasyczny
  Złoto Johannes Kotkas   Zapasy +87 kg styl klasyczny
  Złoto Dawid Cimakuridze   Zapasy 79 kg styl wolny
  Złoto Arsen Mekokiszwili   Zapasy +87 kg styl wolny
  Srebro Hrant Szahinian   Gimnastyka sportowa wielobój mężczyzn
  Srebro Hrant Szahinian   Gimnastyka sportowa koń z łękami mężczyzn
  Srebro Wiktor Czukarin   Gimnastyka sportowa poręcze mężczyzn
  Srebro Wiktor Czukarin   Gimnastyka sportowa kółka mężczyzn
  Srebro Jewgienij Korolkow   Gimnastyka sportowa koń z łękami mężczyzn
  Srebro Nina Boczarowa   Gimnastyka sportowa wielobój kobiet
  Srebro Marija Horochowśka   Gimnastyka sportowa ćwiczenia wolne kobiet
  Srebro Marija Horochowśka   Gimnastyka sportowa skok kobiet
  Srebro Marija Horochowśka   Gimnastyka sportowa poręcze kobiet
  Srebro Marija Horochowśka   Gimnastyka sportowa równoważnia
  Srebro Marija Horochowśka
Nina Boczarowa
Galina Minaiczewa
Galina Urbanowicz
Piełagieja Daniłowa
Galina Szamraj
Medea Dżugeli
Jekatierina Kalinczuk
  Gimnastyka sportowa ćwiczenia z przyborem drużynowo
  Srebro Aleksandra Czudina   Lekkoatletyka rzut oszczepem kobiet
  Srebro Aleksandra Czudina   Lekkoatletyka skok w dal kobiet
  Srebro Władimir Kazancew   Lekkoatletyka 3000 m z przeszkodami
  Srebro Jurij Litujew   Lekkoatletyka 400 m ppł mężczyzn
  Srebro Maria Gołubnicza   Lekkoatletyka 80 m ppł kobiet
  Srebro Jelizawieta Bagriancewa   Lekkoatletyka rzut dyskiem kobiet
  Srebro Leonid Szczerbakow   Lekkoatletyka trójskok mężczyzn
  Srebro Boris Tokariew
Lew Kalajew
Lewan Sanadze
Władimir Suchariew
  Lekkoatletyka 4 × 100 m mężczyzn
  Srebro Stepas Butautas
Nodar Dżordżikija
Anatolij Koniew
Otar Korkia
Heino Kruus
Ilmar Kullam
Justinas Lagunavičius
Joann Lõssov
Aleksandr Moisiejew
Jurij Ozierow
Kazys Petkevičius
Stanislovas Stonkus
Maigonis Valdmanis
Wiktor Własow
  Koszykówka mężczyźni
  Srebro Wiktor Miednow   Boks waga lekkopółśrednia
  Srebro Siergiej Szczerbakow   Boks waga półśrednia
  Srebro Heorhij Żylin
Ihor Jemczuk
  Wioślarstwo dwójka podwójna mężczyzn
  Srebro Władimir Rodimuszkin
Aleksiej Komarow
Igor Borisow
Sława Amiragow
Leonid Gissien
Jewgienij Samsonow
Władimir Kriukow
Igor Polakow
Jewgienij Brago
  Wioślarstwo ósemka mężczyzn
  Srebro Boris Andriejew   Strzelectwo Karabin małokalibrowy leżąc 50 m
  Srebro Nikołaj Saksonow   Podnoszenie ciężarów waga piórkowa
  Srebro Jewgienij Łopatin   Podnoszenie ciężarów waga lekka
  Srebro Grigorij Nowak   Podnoszenie ciężarów waga półciężka
  Srebro Raszid Mamedbekow   Zapasy 57 kg styl wolny
  Srebro Szalwa Czichladze   Zapasy 87 kg styl klasyczny
  Brąz Dmytro Leonkin   Gimnastyka sportowa kółka mężczyzn
  Brąz Galina Minaiczewa   Gimnastyka sportowa skok kobiet
  Brąz Aleksandr Anufrijew   Lekkoatletyka 10 000 m mężczyzn
  Brąz Bruno Junk   Lekkoatletyka chód na 10 km mężczyzn
  Brąz Nadieżda Chnykina-Dwaliszwili   Lekkoatletyka 200 m kobiet
  Brąz Nina Dumbadze   Lekkoatletyka rzut dyskiem kobiet
  Brąz Aleksandra Czudina   Lekkoatletyka skok wzwyż kobiet
  Brąz Jelena Gorczakowa   Lekkoatletyka rzut oszczepem kobiet
  Brąz Kławdija Toczonowa   Lekkoatletyka pchnięcie kulą kobiet
  Brąz Anatolij Bułakow   Boks waga musza
  Brąz Giennadij Garbuzow   Boks waga kogucia
  Brąz Boris Tiszyn   Boks waga lekkośrednia
  Brąz Anatolij Pierow   Boks waga półciężka
  Brąz Nina Sawina   Kajakarstwo K-1 500 m kobiet
  Brąz Lew Wajnsztejn   Strzelectwo Karabin dowolny, trzy postawy, 300 m
  Brąz Boris Andriejew   Strzelectwo Karabin małokalibrowy, trzy postawy, 50 m
  Brąz Arkadij Worobjow   Podnoszenie ciężarów waga lekkociężka
  Brąz Artiom Terian   Zapasy 57 kg styl klasyczny
  Brąz Nikołaj Biełow   Zapasy 79 kg styl klasyczny

Skład kadry edytuj

Boks edytuj

Waga musza

Waga kogucia

Waga piórkowa

Waga lekka

Waga lekkopółśrednia

Waga półśrednia

Waga lekkośrednia

Waga średnia

Waga półciężka

Waga ciężka

Gimnastyka edytuj

Mężczyźni edytuj

Wielobój indywidualnie

Wielobój drużynowo

Ćwiczenia wolne

Skok

Poręcze

Drążek

Kółka

Koń z łękami

Kobiety edytuj

Wielobój indywidualnie

Wielobój drużynowo

Świczenia z przyborem drużynowo

Ćwiczenia wolne

Skok

Poręcze

Równoważnia

Jeździectwo edytuj

Ujeżdżenie indywidualne

Ujeżdżenie indywidualne

WKKW indywidualnie

WKKW drużynowo

Skoki przez przeszkody indywidualnie

Skoki przez przeszkody drużynowo

Kajakarstwo edytuj

Mężczyźni edytuj

K-1 1000 m

K-2 1000 m

K-1 10 000 m

K-2 10 000 m

C-1 1000 m

C-2 1000 m

C-1 10 000 m

C-2 10 000 m

Kobiety edytuj

K-1 500 m

Kolarstwo edytuj

Wyścig ze startu wspólnego

Drużynowa jazda na czas

Sprint

1 km

Wyścig drużynowy na dochodzenie

Koszykówka edytuj

Mężczyźni

Lekkoatletyka edytuj

Mężczyźni edytuj

100 m

200 m

400 m

800 m

1500 m

5000 m

10 000 m

Maraton

110 m przez płotki

400 m przez płotki

3000 m przez przeszkody

4 × 100 m

4 × 400 m

Chód na 10 km

Chód na 50 km

Skok wzywż

Skoko o tyczce

Skok w dal

Trójskok

Pchnięcie kulą

Rzut dyskiem

Rzut młotem

Rzut oszczepem

Dziesięciobój

Kobiety edytuj

100 m

200 m

80 m przez płotki

4 × 100 m

Skok wzywż

Skok w dal

Pchnięcie kulą

Rzut dyskiem

Rzut oszczepem

Pięciobój nowoczesny edytuj

Indywidualnie

Drużynowo

Piłka nożna edytuj

Turniej mężczyzn

Piłka wodna edytuj

Turniej mężczyzn

Pływanie edytuj

Mężczyźni edytuj

100 m stylem dowolnym

400 m stylem dowolnym

1500 m stylem dowolnym

4 × 200 m stylem dowolnym

100 m stylem grzbietowym

200 m stylem klasycznym

Kobiety edytuj

100 m stylem grzbietowym

Podnoszenie ciężarów edytuj

Skoki do wody edytuj

Mężczyźni edytuj

Trampolina 3 m

Wieża 10 m

Kobiety edytuj

Trampolina 3 m

Wieża 10 m

Strzelectwo edytuj

Pistolet szybkostrzelny 25 m

Pistolet dowolny, 50 m

Karabin dowolny 3 postawy 300 m

Karabin małokalibrowy leżąc 50 m

Karabin małokalibrowy 3 postawy 50 m

Runda pojedyncza i podwójna do sylwetki jelenia, 100 m

Trap

Szermierka edytuj

Mężczyźni edytuj

Floret

Floret drużynowo

Szpada

Szpada drużynowo

Szabla

Szabla drużynowo

Kobiety edytuj

Floret

Wioślarstwo edytuj

Jedynka mężczyzn

Dwójka podwójna mężczyzn

Dwójka bez sternika mężczyzn

Dwójka ze sternikiem mężczyzn

czwórka bez sternika mężczyzn

czwórka ze sternikiem mężczyzn

ósemka mężczyzn

Zapasy edytuj

Żeglarstwo edytuj

Klasa Finn

Klasa Star

Klasa Dragon

Klasa 5,5 m

Klasa 6 m

Bibliografia edytuj