Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1968

Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1968 reprezentowało 312 zawodników (246 mężczyzn i 66 kobiet). Był to piąty start reprezentacji ZSRR na letnich igrzyskach olimpijskich.

Letnie Igrzyska Olimpijskie 1968
Kod MKOl

URS

Letnie Igrzyska Olimpijskie 1968
Meksyk
Chorąży

Łeonid Żabotynśkyj

Liczba zawodników

312 w 18 dyscyplinach

Medale
Pozycja: 2.
Złoto
29
Srebro
32
Brąz
30
Razem
91

Zdobyte medale

edytuj
Medal Zawodnik Dyscyplina sportowa Konkurencja
  Złoto Michaił Woronin   Gimnastyka Skok mężczyzn
  Złoto Michaił Woronin   Gimnastyka Drążek mężczyzn
  Złoto Natalja Kuczinska   Gimnastyka Równoważnia kobiet
  Złoto Łarisa Pietrik   Gimnastyka Ćwiczenia na podłodze kobiet
  Złoto Natalja Kuczinska
Zinaida Woronina
Łarisa Pietrik
Olga Karasiowa
Ludmiła Turiszczewa
Lubow Burda
  Gimnastyka Wielobój drużynowo kobiet
  Złoto Wołodymyr Hołubnyczy   Lekkoatletyka Chód na 20 km mężczyzn
  Złoto Jānis Lūsis   Lekkoatletyka Rzut oszczepem mężczyzn
  Złoto Wiktor Saniejew   Lekkoatletyka Trójskok mężczyzn
  Złoto Walerian Sokołow   Boks waga kogucia
  Złoto Boris Łagutin   Boks waga lekkośrednia
  Złoto Danas Pozniakas   Boks waga półciężka
  Złoto Ludmiła Pinajewa   Kajakarstwo K-1 500 m kobiet
  Złoto Ołeksandr Szaparenko
Wołodymyr Morozow
  Kajakarstwo K-2 1000 m mężczyzn
  Złoto Iwan Kizimow   Jeździectwo Ujeżdżenie indywidualnie
  Złoto Jelena Nowikowa   Szermierka Floret kobiet
  Złoto Jelena Nowikowa
Aleksandra Zabielina
Tatjana Pietrienko
Galina Gorochowa
Swietłana Czirkowa
  Szermierka Floret kobiet drużynowo
  Złoto Władimir Nazłymow
Wiktor Sidiak
Eduard Winokurow
Mark Rakita
Umiar Mawlichanow
  Szermierka Szabla mężczyzn drużynowo
  Złoto Anatolij Sass
Aleksandr Timoszynin
  Wioślarstwo Dwójka podwójna mężczyzn
  Złoto Wałentyn Mankin   Żeglarstwo Klasa Finn
  Złoto Grigorij Kosych   Strzelectwo Pistolet 50 m
  Złoto Jewgienij Pietrow   Strzelectwo Skeet
  Złoto Ludmiła Bułdakowa
Ludmiła Michajłowska
Tatjana Veinberga
Wiera Łantratowa
Wiera Gałuszka
Tatjana Saryczewa
Tatjana Poniajewa
Nina Smolejewa
Inna Ryskal
Galina Leontjewa
Roza Salichowa
Walentina Winogradowa
  Siatkówka kobiety
  Złoto Eduard Sibiriakow
Walerij Krawczenko
Wołodymyr Bielajew
Jewgienij Łapinski
Oleg Antropow
Vasilijus Matuševas
Wiktor Michalczuk
Jurij Pojarkow
Borys Tereszczuk
Wołodymyr Iwanow
Ivans Bugajenkovs
Gieorgij Mondzolewski
  Siatkówka mężczyźni
  Złoto Łeonid Żabotynśkyj   Podnoszenie ciężarów waga ciężka
  Złoto Wiktor Kuriencow   Podnoszenie ciężarów waga średnia
  Złoto Boris Sielicki   Podnoszenie ciężarów waga lekkociężka
  Złoto Aleksandr Miedwied   Zapasy +97 kg styl wolny
  Złoto Boris Gurewicz   Zapasy 87 kg styl wolny
  Złoto Roman Rurua   Zapasy +63 kg styl klasyczny
  Srebro Michaił Woronin   Gimnastyka sportowa Wielobój indywidualnie mężczyzn
  Srebro Michaił Woronin   Gimnastyka sportowa Poręcz mężczyzn
  Srebro Michaił Woronin   Gimnastyka sportowa Kółka mężczyzn
  Srebro Michaił Woronin
Siergiej Diomidow
Walerij Iljinych
Walerij Karasiow
Wiktor Klimienko
Wiktor Lisickij
  Gimnastyka sportowa skok przez konia mężczyzn
  Srebro Zinaida Woronina   Gimnastyka sportowa Wielobój indywidualnie kobiet
  Srebro Romuald Klim   Lekkoatletyka Rzut młotem mężczyzn
  Srebro Antonina Łazariewa   Lekkoatletyka skok wzwyż kobiet
  Srebro Wiaczesław Lemieszew   Boks waga średnia
  Srebro Jonas Čepulis   Boks waga ciężka
  Srebro Ołeksandr Szaparenko   Kajakarstwo K-1 1000 m mężczyzn
  Srebro Natalja Łobanowa   Skoki do wody Wieża 10 m mężczyzn
  Srebro Tamara Safonowa   Skoki do wody Trampolina 3 m mężczyzn
  Srebro Jelena Pietuszkowa
Iwan Kizimow
Iwan Kalita
  Jeździectwo Ujeżdżenie drużynowo
  Srebro Hryhorij Kriss   Szermierka Szpada mężczyzn
  Srebro Mark Rakita   Szermierka Szabla mężczyzn
  Srebro Hryhorij Kriss
Josyp Witebśkyj
Aleksiej Nikanczikow
Jurij Smolakow
Wiktor Modzolewski
  Szermierka Szpada mężczyzn drużynowo
  Srebro German Swesznikow
Jurij Szarow
Wasyl Stankowycz
Wiktor Putiatin
Jurij Sisikin
  Szermierka Floret mężczyzn drużynowo
  Srebro Stasys Šaparnis
Boris Oniszczenko
Pawieł Ledniow
  Pięciobój nowoczesny drużynowo
  Srebro Walentin Korniew   Strzelectwo Karabin dowolny 3 postawy 300 m
  Srebro Galina Prozumienszczikowa   Pływanie 100 m stylem klasycznym kobiet
  Srebro Władimir Kosinski   Pływanie 100 m stylem klasycznym mężczyzn
  Srebro Władimir Kosinski   Pływanie 200 m stylem klasycznym mężczyzn
  Srebro Gieorgij Kulikow
Wiktor Mazanow
Siemion Bielic-Giejman
Leonid Iljiczow
  Pływanie 4 × 100 m stylem dowolnym mężczyzn
  Srebro Ołeksij Barkałow
Aleksandr Dołguszyn
Aleksandr Szydłowski
Boris Griszyn
Giwi Czikwanaia
Leonid Osipow
Oleg Bowin
Wadim Gulajew
Władimir Siemionow
Wiaczesław Skok
Jurij Grigorowski
  Piłka wodna mężczyźni
  Srebro Dito Szanidze   Podnoszenie ciężarów waga piórkowa
  Srebro Wołodymyr Bielajew   Podnoszenie ciężarów waga lekkociężka
  Srebro Jaan Talts   Podnoszenie ciężarów waga półciężka
  Srebro Szota Lomidze   Zapasy 97 kg styl wolny
  Srebro Władimir Bakulin   Zapasy 52 kg styl klasyczny
  Srebro Walentin Olenik   Zapasy 87 kg styl klasyczny
  Srebro Nikołaj Jakowienko   Zapasy 97 kg styl klasyczny
  Srebro Anatolij Roszczin   Zapasy +97 kg styl klasyczny
  Brąz Łarisa Pietrik   Gimnastyka sportowa Równoważnia kobiet
  Brąz Natalja Kuczinska   Gimnastyka sportowa Wielobój indywidualny kobiet
  Brąz Natalja Kuczinska   Gimnastyka sportowa Ćwiczenia na podłodze kobiet
  Brąz Zinaida Woronina   Gimnastyka sportowa Skok kobiet
  Brąz Zinaida Woronina   Gimnastyka sportowa Poręcz kobiet
  Brąz Michaił Woronin   Gimnastyka sportowa Koń z łękami mężczyzn
  Brąz Wiktor Klimienko   Gimnastyka sportowa Poręcz mężczyzn
  Brąz Siergiej Diomidow   Gimnastyka sportowa Skok mężczyzn
  Brąz Mykoła Smaha   Lekkoatletyka chód na 20 km mężczyzn
  Brąz Natalja Czistiakowa   Lekkoatletyka 400 m kobiet
  Brąz Ludmiła Masłakowa
Galina Bucharina
Wira Popkowa
Ludmiła Samotiosowa
  Lekkoatletyka 4 × 100 m kobiet
  Brąz Walentin Gawriłow   Lekkoatletyka Skok wzwyż mężczyzn
  Brąz Wałentyna Kozyr   Lekkoatletyka Skok wzwyż kobiet
  Brąz Tatjana Tałyszewa   Lekkoatletyka Skok w dal kobiet
  Brąz Eduard Guszczin   Lekkoatletyka Pchnięcie kulą mężczyzn
  Brąz Nadieżda Cziżowa   Lekkoatletyka Pchnięcie kulą kobiet
  Brąz Anatolij Krikun
Modestas Paulauskas
Zurab Sakandelidze
Wadim Kapranow
Jurij Sielichow
Anatolij Poliwoda
Siergiej Biełow
Priit Tomson
Siergiej Kowalenko
Giennadij Wolnow
Jaak Lipso
Władimir Andriejew
  Koszykówka mężczyźni
  Brąz Władimir Musalimow   Boks waga półśrednia
  Brąz Witalij Gałkow   Kajakarstwo C-1 1000 m mężczyzn
  Brąz Naum Prokupiec
Michaił Zamotin
  Kajakarstwo C-2 1000 m mężczyzn
  Brąz Ludmiła Pinajewa
Antonina Sieriedina
  Kajakarstwo K-2 500 m kobiet
  Brąz Pawieł Ledniow   Pięciobój nowoczesny indywidualnie
  Brąz Zigmas Jukna
Antanas Bagdonavičius
Wołodymyr Sterłyk
Juozas Jagelavičius
Aleksandr Martyszkin
Vytautas Briedis
Wałentyn Krawczuk
Wiktor Suslin
Jurij Łoriencson
  Wioślarstwo ósemka mężczyzn
  Brąz Rienart Sulejmanow   Strzelectwo Pistolet szybkostrzelny 25 m
  Brąz Witalij Parchimowicz   Strzelectwo Karabin małokalibrowy 3 postawy 50 m
  Brąz Nikołaj Pankin   Pływanie 100 m stylem klasycznym mężczyzn
  Brąz Galina Prozumienszczikowa   Pływanie 200 m stylem klasycznym kobiet
  Brąz Jurij Hromak
Władimir Kosinski
Władimir Niemszyłow
Leonid Iljiczow
  Pływanie 4 x 100 m stylem zmiennym mężczyzn
  Brąz Władimir Burie
Siemion Bielic-Giejman
Gieorgij Kulikow
Leonid Iljiczow
  Pływanie 4 x 200 m stylem dowolnym mężczyzn
  Brąz Iwan Koczergin   Zapasy 57 kg styl klasyczny

Skład kadry

edytuj

Waga papierowa

Waga musza

Waga kogucia

Waga piórkowa

Waga lekka

Waga lekkopółśrednia

Waga półśrednia

Waga lekkośrednia

Waga średnia

Waga półciężka

Waga ciężka

Gimnastyka

edytuj

Mężczyźni

edytuj

Wielobój indywidualnie

Wielobój drużynowo

Ćwiczenia na podłodze

Skok

Poręcz

Drążek

Kółka

Koń z łęgami

Kobiety

edytuj

Wielobój indywidualnie

Wielobój drużynowo

Ćwiczenia na podłodze

Skok

Poręcz

Równoważnia

Jeździectwo

edytuj

Ujeżdżenie indywidualne

Ujeżdżenie drużynowo

WKKW indywidualnie

WKKW drużynowo

Skoki przez przeszkody indywidualnie

Skoki przez przeszkody drużynowo

Kajakarstwo

edytuj

Mężczyźni

edytuj

K-1 1000 m

K-2 1000 m

K-4 1000 m

C-1 1000 m

C-2 1000 m

Kobiety

edytuj

K-1 500 m

K-2 500 m

Kolarstwo

edytuj

Wyścig ze startu wspólnego

Drużynowa jazda na czas

Sprint

1 km

Tandemy

Wyścig drużynowy na dochodzenie

Koszykówka

edytuj

Mężczyźni

Lekkoatletyka

edytuj

Mężczyźni

edytuj

100 m

200 m

800 m

1500 m

5000 m

10 000 m

Maraton

110 m przez płotki

400 m przez płotki

3000 m przez przeszkody

4 × 100 m

Chód na 20 km

Chód na 50 km

Skok wzywż

Skoko o tyczce

Skok w dal

Trójskok

Pchnięcie kulą

Rzut dyskiem

Rzut młotem

Rzut oszczepem

Dziesięciobój

Kobiety

edytuj

100 m

200 m

400 m

800 m

80 m przez płotki

4 × 100 m

Skok wzywż

Skok w dal

Pchnięcie kulą

Rzut dyskiem

Rzut oszczepem

Pięciobój

Pięciobój nowoczesny

edytuj

Indywidualnie

Drużynowo

Piłka siatkowa

edytuj

Turniej mężczyzn

Turniej kobiet

Piłka wodna

edytuj

Turniej mężczyzn

Pływanie

edytuj

Mężczyźni

edytuj

100 m stylem dowolnym

200 m stylem dowolnym

400 m stylem dowolnym

1500 m stylem dowolnym

4 × 100 m stylem dowolnym

4 × 200 m stylem dowolnym

100 m stylem grzbietowym

200 m stylem grzbietowym

100 m stylem klasycznym

200 m stylem klasycznym

100 m stylem motylkowym

200 m stylem motylkowym

200 m stylem zmiennym

400 m stylem zmiennym

4 × 100 m stylem zmiennym

Kobiety

edytuj

100 m stylem dowolnym

200 m stylem dowolnym

4 × 100 m stylem dowolnym

100 m stylem grzbietowym

200 m stylem grzbietowym

100 m stylem klasycznym

200 m stylem klasycznym

100 m stylem motylkowym

200 m stylem motylkowym

200 m stylem zmiennym

400 m stylem zmiennym

4 × 100 m stylem zmiennym

Podnoszenie ciężarów

edytuj

Skoki do wody

edytuj

Mężczyźni

edytuj

Trampolina 3 m

Wieża 10 m

Kobiety

edytuj

Trampolina 3 m

Wieża 10 m

Strzelectwo

edytuj

Pistolet szybkostrzelny 25 m

Pistolet 50 m

Karabin dowolny 3 postawy 300 m

Karabin małokalibrowy 3 postawy 50 m

Karabin małokalibrowy leżąc 50 m

Trap

Skeet

Szermierka

edytuj

Mężczyźni

edytuj

Floret

Floret drużynowo

Szpada

Szpada drużynowo

Szabla

Szabla drużynowo

Kobiety

edytuj

Floret

Floret drużynowo

Wioślarstwo

edytuj

Jedynka mężczyzn

Dwójka podwójna mężczyzn

Dwójka bez sternika mężczyzn

Dwójka ze sternikiem mężczyzn

czwórka bez sternika mężczyzn

czwórka ze sternikiem mężczyzn

ósemka mężczyzn

Zapasy

edytuj

Żeglarstwo

edytuj

Klasa Finn

Klasa Star

Klasa Dragon

Latający Holender

Klasa 5,5 m

Bibliografia

edytuj