Związek obodrycki

Związek obodrycki – grupa-związek słowiańskich plemion połabskich.

Związek Obodrytów w okresie największego zasięgu w czasach panowania księcia Drożka
Limes Saxoniae - granica między Obodrytami a Sasami i Frankami

Założycielami związku na przełomie VIII i IX wieku były plemiona obodrzyckie:

Natomiast plemiona Glinian (Gliwian), Bytyńców, Smolińców (Smoleńców) i Morzyczan tworzących później większe plemię Glinian w zależności od sytuacji należeli do związku lub byli samodzielni politycznie.

Pierwszym znanym księciem Obodrzyców był Wican (789-795). Władcami Obodrytów byli także książęta Drożko, Sławomir, Czedróg, Gostomysł. Gdy Gostomysł, ostatni książę związku obodryckiego, poległ – związek rozpadł się na 4 księstwa plemienne.

Osobny artykuł: Książęta Obodrzyców.

Zasięg terytorialnyEdytuj

Największy swój obszar związek posiadał za panowania Drożka. Wówczas jego granice były następujące:

Zobacz teżEdytuj

BibliografiaEdytuj

  • Mały słownik kultury dawnych Słowian, Lech Leciejewicz (red.), Zbigniew Bukowski, Warszawa: Wiedza Powszechna, 1990, ISBN 83-214-0499-5, OCLC 69371914.
  • "Słowiańszczyzna Zachodnia" Kazimierz Wachowski, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2000
  • A. Turasiewicz, Dzieje polityczne Obodrzyców: od IX wieku do utraty niepodległości w latach 1160–1164, Kraków 2004