Zwierzęta objęte ochroną gatunkową w Polsce (2011–2014)

Zwierzęta objęte ochroną gatunkową w Polsce (2011–2014) – lista taksonów zwierząt, które zostały objęte ochroną gatunkową zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt. Lista ta zastąpiła poprzednią listę i obowiązywała od 23 listopada 2011 roku do 2 października 2014 roku[1].

Ścisła ochrona gatunkowaEdytuj

Rozporządzenie ministra środowiska z 12 października 2011 roku obejmowało ścisłą ochroną gatunkową następujące zwierzęta[1]:

Pijawki (Hirudinea)Edytuj

Skorupiaki (Crustacea)Edytuj

Owady (Insecta)Edytuj

Pajęczaki (Arachnida)Edytuj

Ślimaki (Gastropoda)Edytuj

Małże (Bivalvia)Edytuj

Kręgouste (Cyclostomata)Edytuj

Ryby (Pisces)Edytuj

Płazy (Amphibia)Edytuj

  • płazy (Amphibia) – wszystkie gatunki

Gady (Reptilia)Edytuj

Ptaki (Aves)Edytuj

Ssaki (Mammalia)Edytuj

Ochrona częściowaEdytuj

Rozporządzenie ministra środowiska z 12 października 2011 roku obejmowało częściową ochroną gatunkową 23 następujące gatunki zwierząt[1]:

Ochrona stanowiskEdytuj

Rozporządzenie ministra środowiska z 12 października 2011 roku wymieniało 29 taksonów dziko występujących zwierząt, dla których wymagane jest ustalenie stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu lub regularnego przebywania[1]:

PrzypisyEdytuj

Zobacz teżEdytuj